نویسنده = کاظم کاشفی
بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 44-56

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ حمید بنیاد؛ محمد کاشانی


برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 68-80

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ فاطمه زاجکانیها؛ علی‌اصغر محجوبی


ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 21-36

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ سعید پاک سرشت؛ حمید بنیاد


شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-71

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ اسماعیل قاسمی کفرودی؛ محسن میاندهی؛ مصطفی تسبندی


مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 53-60

سید علی طاهری؛ آفرین زارع؛ کاظم کاشفی؛ نادیا حسن زاده