کلیدواژه‌ها = گاز طبیعی
بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 28-39

امیرحسام بانژاد؛ حمید رضا افشون؛ سید مهدی جباری


مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-40

محمد درخشان؛ نادیا اسفندیاری


مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-43

فرهاد سلیمی؛ جواد سلیمی


نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 8-14

حمید خدری؛ محمد جدی


مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 8-15

منصوره شرکت توسلی؛ مهناز طیاری؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ مریم بهجونیا