موضوعات = محیط زیست
بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله های انتقال گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

نسیبه حاجیلری


مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-36

سیدمحمدسعید خاتمی؛ حمید رضا افشون؛ سید مهدی جباری


بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 44-56

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ حمید بنیاد؛ محمد کاشانی


بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 57-67

مسعود بیژنی؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ سیامک محمدی آزاد


برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 68-80

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ فاطمه زاجکانیها؛ علی‌اصغر محجوبی


ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 21-36

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ سعید پاک سرشت؛ حمید بنیاد


شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-71

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ اسماعیل قاسمی کفرودی؛ محسن میاندهی؛ مصطفی تسبندی


نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 8-14

حمید خدری؛ محمد جدی


برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 47-61

حمید خدری؛ رحیم قاسمیه؛ زهرا جمشیدنژاد؛ امین عبادی


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 70-76

حمیدرضا مهدی پور؛ اشرف دهقانی اشکذری؛ رضا حیاتی


شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 46-51

جواد کشارو؛ ناصر ثقه الاسلامی