برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مدیر منطقۀ ده عملیات انتقال گاز، شرکت انتقال گاز ایران، کد پستی: 7515889156 ، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و کسب‌ و کار، دانشگاه خلیج‌ فارس، بوشهر، ایران

3 منطقه پنج، شرکت انتقال گاز ایران، شیراز، ایران

چکیده

سرآمدشدن یک سازمان، فرایند پیوسته‌ای‌ است که با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری آغاز می‌شود و در طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم، اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود. درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیداکردن مشکلات آن، اقدامی حیاتی در طول فرایند پیوسته بیان شده است. بنابراین مدیران، تفکر راهبردی خویش را در چارچوب برنامه‌ریزی استراتژیک، جامه عمل می‌پوشانند. برنامه‌ریزی استراتژیک فرایند تعیین اولویت کارهایی است که سازمان می‌خواهد در آینده انجام دهد و کل سازمان را حول یک برنامۀ واحد برای اجرا گرد هم می‌آورد. منطقه 5 عملیات انتقال گاز با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار خود در عرصه انتقال گاز در کشور ایران اسلامی، برای رسیدن به مأموریت و چشم‌انداز خود نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک است. بدین منظور جهت تدوین برنامه استراتژیک مناسب اقدام شده است. در این تلاش از تکنیک SWOT جهت شناسایی وضعیت موجود و هدف‌گذاری و همچنین از روش SWARA جهت وزن‌دهی معیارها استفاده شده است. نتایج ارزیابی‌ها، امتیاز عوامل داخلی را 47/2 و عوامل خارجی را 53/2 نشان داد. هدف نهایی رسیدن عوامل داخلی به نقطه قوت با امتیاز 3 و عوامل خارجی در حد واکنش قوی با امتیاز 3 و اتخاذ سیاست تهاجمی تعیین گردید. در این مسیر با تمرکز بر دو مقوله مدیریت دارایی‌های فیزیکی در جهت صیانت از اموال شرکت با بهینه کردن تعمیرات و به‌کارگیری استراتژی‌های نوین نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه و مدیریت کربن در جهت افزایش ایمنی سازمان و حفاظت از محیط زیست از دیدگاه عملیاتی- زیست محیطی و افزایش انگیزه پرسنل از دیدگاه منابع انسانی از مهمترین مسایلی است که درتدوین برنامه استراتژیک به آن پرداخته شد. در این مسیر شفافیت در عملکرد، انعطاف در ارتباطات فراسازمانی، حمایت و پذیرش ایده‌های نو، فرصت‌سازی و اعتماد به شرکت‌های داخلی، تعهد به رعایت مسایل زیست محیطی و ارج نهادن به تلاش جمعی و فردی کارکنان از جمله اصول ارزشی ما در رسیدن به چشم‌انداز است. ازاین‌رو منطقه پنج با بهره‌گیری از توان متخصصین و امکانات بالقوۀ این حوزه و همگام با رویکردها و استانداردهای معتبر دنیا و با تعریف فرایندهایی در سازمان، به صورت دینامیک در جهت اجرای استراتژی‌های تدوین شده گام برداشته و تاکنون نتایج مناسبی حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Strategic Plan of the District 5 of Gas Transmission Operations: Based on the SWOT Technique and the SWARA Weighting Method, with Emphasizing the Green Services

نویسندگان [English]

 • Hamid Khedry 1
 • Rahim Ghasemiye 2
 • Zahra Jamshidnezhad 3
 • Amin Ebadi 3

1 District 10 Director of Gas Transmission Operations, Bushehr, Iran

2 Department of Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

3 District 5 of Iran Gas Transmission Company, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The excellence of an organization is a continuous process that begins with planning and targeting, and along the way, with ongoing evaluations, necessary reforms, removal of barriers and strengthening of strengths. The full understanding of the current status of the organization and its problems is a crucial step. Therefore, managers implement their strategic thinking within the framework of strategic planning. Strategic planning is the process of prioritizing the missions of the organization. Due to the important and influential role of District 5 of Gas Transmission Operations in Iran, it needs strategic planning to achieve its mission. To do this, a new strategic plan has been developed. In this work, the SWOT technique was used to identify the current status and targeting the missions as well as the SWARA method for weighting the criteria.
The results showed the score of 2.47 for internal factors and 2.53 for external factors. The ultimate goal was to reach a score of 3 for both internal and external factors. To this end, managing physical assets and increasing motivation of personnel are the most important issues addressed in the strategic Plan. In this way, transparency, flexibility, the support and acceptance of new ideas, reliance to domestic companies, commitment to environmental issues, and the respect for efforts of employees are among our values in reaching the vision. Therefore, by utilizing the potential of the experts in this field and in line with the world's established standards, the 5th district has been dynamically taking steps to implement the developed strategies, and by defining processes in the organization good results have been achieved so far.

کلیدواژه‌ها [English]

 • planning
 • strategy
 • SWOT
 • SWARA
 • criteria
 1. برایسون، جان. ام، 1385، برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. ترجمه عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی
 2. میرزایی چابکی، محسن، برنامه‌ریزی استراتژیک برای شرکت چوکا و اولویت‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
 3. امیرکبیری، علیرضا، مدیریت استراتژیک، چاپ چهارم، تهران، نشر نگاه دانش، 1389.
 4. غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا، پنج فرمان برای تفکر استراتژیک، چاپ سوم، 1387.
 5. هکس، آرنولد، مجلوف، نیکلاس. مدیریت استراتژیک، مفهوم و فرایند (رویکرد عملی). ترجمه معمارزاده تهران، غلامرضاپور صادق، ناصر صیاد، سعید، چاپ اول، تهران نشر اندیشه گوهر باران، 1387.
 6. مجتبی اکبریان، متدلوژی برای به‌کارگیری هم‌زمان کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کیفیت اروپایی به وسیلۀ ابزارهای QFD,SWOT,MADM، دومین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک، 1385.
 7. بهروز ارباب شیرانی، کاربرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و سنجه هدفگرا در طراحی و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.
 8. پاتریک، ج، بیلو، جورج، ال، موریسی و بتی، ال، آکامپ، راهنمای اجرایی برنامه‌ریزی استراتژیک، ترجمه منصور شریفی کلویی، تهران: نشر آروین، 1376، ص15تا17.
 9. Chen. Chih-Hsin, Chou. Shuo-Yan, A BSC Framework for Air Cargo Terminal Design: Procedure and CaseStudy, Journal of Industrial Technology, Volume 22,January 2006 through March 2006.
 10. chen .Jacob, c.chen. Jasph, QFD – based Technical text book Evaluation – procedure and a case study , Journal of industrial Technology , volume 18 ,January2001 to Janumry 2002.
 11. Lee, S.F., Sai on k, Building Balanced Scorecard withSWOT Analysis, and implementing “Sun TZU’S the Art of Business Management Strategies” on QFD Methodology. Managerial Auditing Journal 15/1/2000,68-76.
 12. Kaplan, R.S., Norton, D.P., Strategy Maps: ConvertingIntangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Press, Boston, 2004.
 13. Ko A.S.O., Lee S.F., “Implementing the Strategic Formulation Framework for the Banking Industry of Hong Kong”, Managerial Auditing Journal, Vol. 15, No.9, 2000, pp. 469-477.
 14. Ip, Y.K., Koo, L.C., BSQ Strategic Formulation Framework A Hybrid of Balanced Scorecard, SWOTanalysis and quality function deployment. ManagerialAuditing Journal 19(4), 2004, pp. 533-543
 15. Alimardani, M,. Hashemkhani Zolfani ,S,. Aghdaie, M H,. Tamosaitiene ,J,.(2013) A Novel Hybrid SWARA and VIKOR Methodology for Supplier Selection in an Agile Environment, ISSN 2029-4913 print/ISSN 2029-4921,Volume 19(3), 533–548
 16. Aghdaie, M H,. Hashemkhani Zolfani, S,. Kazimieras Zavadskas ,E,.(2014) Synergies of Data Mining and Multiple Attribute Decision Making, Procedia - Social and Behavioral Sciences,110, 767-776.
 • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401