امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشکدۀ نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی نفت، دانشکدۀ نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، شرکت مهندسی و توسعۀ گاز ایران، تهران، ایران

چکیده

با افزایش جمعیت کرۀ زمین، کاهش میزان آلاینده‌های محیط‌زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دسته‌ای از مراکز صنعتی که موجب ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شوند پالایشگاه‌های نفت و گاز هستند. ازآنجاکه تمامی اجزای نفت و گاز برداشت‌شده از مخازن زیرزمینی قابل تفکیک و استفاده نیستند، به‌ناچار مقدار قابل‌توجهی از این ترکیبات که عموماً ارزش اقتصادی بسیاری هم دارند به مشعل (فلر)‌های پالایشگاهی ارسال شده و سوزانده می‌شوند. این امر علاوه‌بر هدررفت بسیاری از ترکیبات مفید هیدروکربنی، آثار زیان‌بار زیست‌محیطی به همراه دارد. هدف اصلی این مقاله ارائۀ بهترین راهکار برای جداسازی و به‌حداقل‌رساندن گازهای فلر و کاهش اتلاف ترکیبات گازی است. بدین منظور فرایند جداسازی گاز‌های ارسالی به فلر پالایشگاه پارسیان در نرم‌افزار Aspen HYSYS شبیه‌سازی شده و بهبودهای عملیاتی در آن اعمال شد. پس از بررسی آمین‌های مختلف، برای جداسازی دی‌اکسیدکربن بهترین نوع آمین با بیشترین درصد بازیابی انتخاب شد. همچنین آنالیز حساسیت روی پارامترهای مهم عملیاتی انجام شده و نتایج تحلیل شدند. درنهایت کاربرد دی‌اکسیدکربنِ جداسازی‌شده برای تزریق در عملیات تثبیت فشار مخازن گازی و مابقی ترکیب جداسازی‌شده (گاز شیرین) به‌منظور انجام فرایند GTL و تبدیل به ترکیباتی با ارزش بالاتر پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study and Selection of Suitable Process for Flare Gas Recovery in Parsian Refinery

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Sabaghian 1
 • Mastaneh Hajipour 2
 • Ebrahim Esalati 3

1 MSc Student, Department of Petroleum Engineering, Faculty of Petroleum and Chemical Engineering, Islamic Azad University, Science and research Branch, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Petroleum Engineering, Faculty of Petroleum and Chemical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 MSc in Chemical Engineering, Iranian Gas Engineering and Development Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

With increasing population, reducing the amount of pollutants in the environment is especially important. Oil and gas refineries are one of industrial units which cause environmental pollution. Since all the hydrocarbon components recovered from the reservoirs are not separable, therefore inevitably a significant amount of these compounds, which are generally of high economic value, are burn in flares. In addition to the loss of many beneficial hydrocarbon compounds, flaring has many environmental damages. The main purpose of this paper is to provide the best way to separate and minimize flare gases and reduce the loss of gas hydrocarbons. For this purpose, the separation of gases sent to Parsian refinery flare was simulated using Aspen HYSYS software and operational enhancements were applied. Different types of amines for carbon dioxide separation were investigated and the best type was selected with the highest recovery rate. Moreover, sensitivity analysis were performed on important operational parameters and the results were analyzed. Finally the application of separated carbon dioxide for gas injection in gas reservoirs for pressure stabilization and the separated sweet gas for GTL process and conversion to more valuable compounds were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acid Gas Separation
 • Environment
 • Flare Gas
 • Simulation
 1. Lyne Cantin, Senior Policy Analyst, 2011, Canadian Public Health, Report for December ۲۰۱۱. https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/positions/position-paper-alcohol_e.pdf
 2. Air Pollution Control Technology Fact Sheet, 2016, EPA-CICA. https://www3.epa.gov/ttncatc1/cica/files/fflare.pdf
 3. خانی‌پور، مینا، آزاده میروکیلی و مریم ابراهیم‌زاده سروستانی، ۱۳۹۵، «مدل‌سازی و شبیه‌سازی بازیابی گاز فلر به‌منظور کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای به محیط و افزایش تولید متانول در رآکتور مگامتانول»، سمینار پتروشیمی و انرژی، بوشهر، بنیاد نخبگان استان بوشهر، شرکت پتروشیمی جم.
 4. جدی، محمد و مصطفی نریمانی، ۱۳۹۴، «بررسی بازیابی گاز فلر پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی»، چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.
 5. کازرونی، وهب و عابدرضا فرهادی‌پور و پوریا امیدوار، ۱۳۹۲، «بررسی چگونگی بازیابی گازهای ارسالی به فلر در یک پالایشگاه گاز و گاز مایع براساس مفهوم اکسرژی»، اولین همایش ملی نفت و گاز، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 6. Dosunmu, Adewale and Ogunrinde Joshua, 2010, “An Economic Approach to Gas Flare-Down in a Selected Field in Nigeria”, Society of Petroleum Engineers, SPE 14719.
 7. Vickers, Stephen R. et al., 2012, “Protect and Then Inject: Optimized Well Fluids Successfully Drill Depleted Reservoirs to Store Gas”, Society of Petroleum Engineers, SPE -144798-PA.
 8. Saadawi, Hisham, 2013, “Ten Years’ Experience with Flare Gas Recovery Systems in Abu Dhabi”, Society of Petroleum Engineers, SPE 16133, Abu Dhabi, UAE.
 9. Wallace, Elizabeth M. and C.A. Ehlig, 2015, “Associated Shale Gas: From Flares to Rig Power”, Society of Petroleum Engineers, SPE-173491, Texas A&M University.
 10. Alcheikhhamdon, Yousif and Mina Hoorfar, 2016, “Natural gas quality enhancement: A review of the conventional treatment processes, and the industrial challenges facing emerging technologies”, Journal of Natural Gas Science & Engineering.
 11. سمنانی رهبر، مجتبی و محمدرضا فیروزمنش، پاییز ۱۳۸۶، «مروری بر روش‌های جداسازی دی‌اکسیدکربن موجود در هوا با محلول‌های آمین»، علوم و تکنولوژی محیطزیست، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکدۀ علوم و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، ش۳۴، ص۲۴۷تا۲۵۴.
 12. شعبانی شورمستی، حسین و زهرابیگم مختاری حسینی، ۱۳۹۳، «بررسی فرایند آمین و مقایسۀ انواع آلکانول آمین‌ها و تأثیر پارامترهای گوناگون بر روی آن برای تصفیۀ گازهای انتهایی خروجی از واحد کلاوس پالایشگاه»، هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط‌زیست، تهران.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401