نویسنده = مجتبی شریعتی نیاسر
جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 37-45

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محسن حسینی


مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 8-15

منصوره شرکت توسلی؛ مهناز طیاری؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ مریم بهجونیا


مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 10-16

مریم میرزایی؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ حسین احدی


سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 46-52

مجتبی شریعتی نیاسر؛ معصومه عزتی؛ شیدا مرسلی