نویسنده = محمد ایرانی
مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 40-52

محمد ایرانی؛ فرزاد بهادران


ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 17-23

محمد ایرانی؛ رضا حیاتی


شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 6-13

محمد ایرانی؛ رضا حیاتی؛ مهران سرمد؛ پیمان معین


مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-28

محمدتقی ابدی؛ محمد ایرانی؛ احمد توسلی


بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 57-66

محمد ایرانی؛ یحیی زمانی


بررسی تولید هیدروژن از طریق ریفورمینگ متان در رآکتورهای مونولیتی با استفاده از روش‌های CFD

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 50-57

محمد ایرانی