نویسنده = رضا مسیبی بهبهانی
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 24-31

فضل اله دهقانی؛ رضا مسیبی بهبهانی


بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 57-67

مسعود بیژنی؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ سیامک محمدی آزاد


عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 58-67

سعید حاج میرزایی؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ هوشنگ جزایری راد