نویسنده = علیمراد رشیدی
مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 29-39

زینب نورپور؛ شهرام قنبری پاکدهی؛ علیمراد رشیدی