نویسنده = نیلوفر فتوره‌چی
مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 18-27

نیلوفر فتوره‌چی؛ زهرا مشایخی؛ سعید صادقپور گلویک؛ مجید معصومی


تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 47-56

احمد قضاتلو؛ نیلوفر فتوره‌چی؛ مهران سرمد؛ منصوره بصیرت