کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 6-15

محمدرضا جعفری نصر؛ سمیرا احمدی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 7-17

احسان جعفریان؛ فرهاد شهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ سجاد نوری


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 24-31

فضل اله دهقانی؛ رضا مسیبی بهبهانی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-52

احسان جعفریان؛ امین حسنوند؛ امین کولیوند؛ سجاد حاجی زمان؛ پیمان رضازاده


بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 57-67

مسعود بیژنی؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ سیامک محمدی آزاد


بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 31-63

ترانه جعفری بهبهانی؛ ایرج مشرفی