کلیدواژه‌ها = نانو ذرات اکسید روی
سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 46-52

مجتبی شریعتی نیاسر؛ معصومه عزتی؛ شیدا مرسلی