کلیدواژه‌ها = اشباع‌شدگی
بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 18-27

آراد کیانی؛ محمدحسین صابری؛ بهمن زارع نژاد؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ نسیم رحمانی