موضوعات = گاز
مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-28

محمدتقی ابدی؛ محمد ایرانی؛ احمد توسلی


امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 40-56

محمد صفری؛ علیرضا غلامرضازاده؛ مهدی نیکنام شاهرک


بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 57-66

محمد ایرانی؛ یحیی زمانی


ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 67-76

سید رضا شادی زاده؛ علی امیرفخریان؛ محمدعلی هاتفی


بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 77-88

امیر تبذر؛ محمد حسین غضنفری


حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 20-30

آرش نجفی؛ سعید طاهری


بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 31-63

ترانه جعفری بهبهانی؛ ایرج مشرفی


بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 64-69

فائزه تاری؛ مرضیه شکرریز؛ سعید زرین پاشنه؛ احمد روزبهانی


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 70-76

حمیدرضا مهدی پور؛ اشرف دهقانی اشکذری؛ رضا حیاتی


نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 77-86

ضحی وطنی؛ ایمان فرزاد


بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 12-28

امیر سفیری؛ معصومه خانچی؛ سعید سلطانعلی


گذر از پژوهش به فناوری: تکنولوژی نوین پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 29-36

مهتاب غریبی


جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 37-45

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محسن حسینی


شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 46-51

جواد کشارو؛ ناصر ثقه الاسلامی


بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 52-56

خدیجه رستمی خداوردیلو؛ شیوا عباسیان راد؛ کیانا پیوندی؛ فرشاد ورامینیان


مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 8-15

منصوره شرکت توسلی؛ مهناز طیاری؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ مریم بهجونیا


جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 16-23

حمیدرضا بزرگ زاده؛ آذر شیردل عبدالملکی


بررسی روش‌های مهار هیدروژن سولفید در صنعت نفت و گاز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 24-32

مریم عباس قربانی؛ احمد مشهدی


عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 58-67

سعید حاج میرزایی؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ هوشنگ جزایری راد


مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 10-16

مریم میرزایی؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ حسین احدی


بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 17-26

جلیل جمالی؛ حسین اسماعیلی مزیدی؛ محمد عامل کاشی پز


بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 27-35

یوسف کاظم زاده؛ مسعود ریاضی


شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 36-45

رهبر رحیمی؛ شیرین بولاقی


سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 46-52

مجتبی شریعتی نیاسر؛ معصومه عزتی؛ شیدا مرسلی


مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 53-60

سید علی طاهری؛ آفرین زارع؛ کاظم کاشفی؛ نادیا حسن زاده