موضوعات = مهندسی شیمی
تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی

دوره 10، شماره 2، دی 1402، صفحه 61-68

سعید شکری؛ هومن فتوره چی؛ رهبر رحیمی


مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT

دوره 10، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 8-27

اسدالله فرهادی


اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی

دوره 10، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 80-93

سهیلا زارع؛ عبدالرسول پورانفرد


بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 69-82

محمد ایرانی؛ یعقوب بهجت


مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 23-32

بیتا باقرنژاد؛ یحیی زمانی؛ عیسی شهرودباری


شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 57-73

زهرا زندی لک؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی؛ جعفر صادقی


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 40-52

محمد ایرانی؛ فرزاد بهادران


مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 18-27

نیلوفر فتوره‌چی؛ زهرا مشایخی؛ سعید صادقپور گلویک؛ مجید معصومی


شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 47-63

مصطفی جعفری؛ علیرضا بهروز سرند


تسریع فرایند هسته‌زایی به کمک نانومواد متخلخل در ذخیره‌سازی گاز

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 73-81

احمد قضاتلو


مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 16-24

پیوند والهءشیدا؛ مجید یارمحمد توسکی


شبیه‌سازی سه‌بعدی و بررسی تأثیر دما در ترک‌های شبه‌بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه‌ای

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 37-46

هادی راکی؛ جلیل جمالی


بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 6-16

احمد قضاتلو؛ شهلا آذرشین


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 24-31

فضل اله دهقانی؛ رضامسیبی بهبهانی


بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 32-36

محمدرضا دودمان کوشکی؛ ابوالقاسم امامزاده


تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 37-42

حسام‌‌ الدین نوربخش؛ هادی ابراهیمی؛ اکبر زمانیان؛ جواد رهبر شهروزی؛ یحیی زمانی


شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 6-13

محمد ایرانی؛ رضا حیاتی؛ مهران سرمد؛ پیمان معین


کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 26-34

آذرخش گودرزی؛ زهرا عرب ابوسعدی


بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 8-19

احمد قضاتلو


مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 20-30

مرجان زارع؛ زهرا عرب ابوسعدی


بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 16-20

اونیک طوماس


تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 37-52

مهدی مهرپویا؛ علی رحیمی خامنه


ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 15-24

شیرین خضرایی؛ محمدحسین جاذبی زاده


بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 25-33

علیرضا محمدی قهدریجانی؛ علی حقیقی اصل؛ فرامرز هرمزی


تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 34-46

علیرضا پورپروانه؛ محمود محمدی؛ مجید مهدویان؛ ایمان یعقوب خواه