دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

احسان جعفریان؛ امین حسنوند؛ فرهاد شهرکی


ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

رویا گراوند


مقاله پژوهشی

آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ محمدرضا حبیبی؛ حسین عباسعلی خمه؛ زینب سبحانی