دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

احسان جعفریان؛ امین حسنوند؛ فرهاد شهرکی


مقاله کاربردی

مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری و برنامه ریزی خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

محمد ابراهیم طیبی عراقی؛ بهرنگ لطیفی؛ حسین عموزاد خلیلی