استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق، شرکت ملی نفت ایران، مشهد، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

چکیده

امروزه فناوری نانو با سرعت زیادی رو به رشد است و سهم قابل توجهی را در پیشرفت های فناوری در بسیاری از صنایع و نیز در حوزه های مختلف نفت و گاز نظیر اکتشاف، حفاری، ازدیاد برداشت و پالایش و پخش به خود اختصاص داده است. نانوفناوری با ارتقاء ژئومکانیک مخزن و اصلاح کشش سطحی در کنار بهبود و اصلاح مخازن نفتی دارای پتانسیل لازم برای تغییر و اصلاح روش‌های معمول ازدیاد برداشت می‌باشد و امروزه نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این مقاله به مرور کلی روشهای نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و پیشرفت ها و دستاوردهای جدید در این زمینه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Nanotechnology in Enhanced Oil Recovery (EOR)

نویسندگان [English]

 • Ehsan Shekarian 1
 • Arash Naderi 2

1 East oil and Gas Production company, National Iranian Oil Company, Mashhad, Iran

2 Department of Chemical Engineering, College of Engineering, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

nowadays, nanotechnology is growing rapidly and it contribute significantly to the technological advances in many industries and in various oil and gas fields such as exploration, drilling, enhanced oil recovery (EOR) and refining and distribution. Nanotechnology has the potential to change the common methods of EOR by improving geomechanics of the reservoir and surface tension alongside modification of oil reservoirs. Today, this subject has attracted the attention of many researchers. This paper provides an overview of nanotechnology methods in EOR as well as new achievements in this field. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil
 • Nanotechnology
 • EOR
 • Smart Fluids
 • Viscosity
 1. X. kong, M. M. Ohadi, (2010), Applications of Micro and Nano Technologies in the Oil and Gas Industry- An Overview of the Recent Progress, SPE 138241
 2. قلیاقی زاده مریم ، روش های ازدیاد برداشت از مخازن سنگین، اکتشاف و تولید، شماره 54، 1387، 20-21.
 3. حمدپورعلی، پیرمرادی هادی, مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. فرایند نو, شماره 18، 1387، 52-60.
 4. Z. Ghajari, The Effect of  Nanoparticles on Reservoirs Wettability and Enhanced Oil Recovery.
 5. Binshan. Ju, Tailiang. Fan and Mingxue. Ma, “Enhanced Oil Recovery by Flooding With Hydrophilic Nanoparticles”, China Particuology, Vol. 4, No. 1, 41-46, 2006.
 6. M. O.  Onyekonwu   and N. A. Ogolo, Investigating the Use of Nanoparticles in Enhancing Oil Recovery, SPE 140744 (2010).
 7. R. Saidur, K.Y. Leong, H.A. Mohammad, A Review on Applications and Challenges of Nanofluids  Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011) 1646–1668.
 8. Shah, Rusheet  D, application of nanoparticle saturated injectant gases for EOR of heavy oils, SPE-129539-STU (2009).
 9. Y. H. Shokrlu, T. Babadagly, Effect of Nano Sized Metal on Viscosity Reduction of Heavy Oil/Bitumen During Termal Application s, CSUG/SPE137540(2010).
 10. Munshi, A.M., Singh, V.N., Mukesh, Kumar, Singha, J.P., 2008. Effect of nanoparticle size on sessile droplet contact angle. J. Appl. Phys. 103, 084315.
 11. B.A. Suleimanov, F.S. Ismailov, E.F. Veliyev, Nanofluid for enhanced oil recovery, Journal of Petroleum Science and Engineering 78 (2011) 431–437
 12. فایزه تاری، مهدی عطاپور، کاربرد نانوفناوری در تولید و استخراج نفت و گاز، سایت سیستم جامع آموزشی فناوری نانو زیر نظر ستاد توسعه فناوری نانو به آدرس: http://edu.nano.ir/index.php?actn=papers_view&id=114.
 13. T. Zhang, A. Davidson, S. L. Bryant and Ch. Huh, Nanoparticle- Stabilized Emulsions for Applications in Enhanced Oil Recovery, SPE 129885 (2010).
 14. F. Qiu, D. Mamora, Experimental Study of Solvent- Based Emulsion Injection to Enhance Heavy Oil Recovery In Alaska North Slope Area, CSUG SPE 136758 (2010).
 15. F. Qiu, The Potential Applications in Heavy Oil EOR With the Nanoparticle and Surfactant Stabilized Solvent-Based Emulsion, CSUG SPE 134613 (2010).
 16. T. Zhang, M. R. Roberts, S. L. Bryant and Ch. Huh, “Foams and Emulsions Stabilized With Nanoparticles for Potential Conformance Control Applications”, SPE 121744 (2009).
 17. نعلبندی احمد، خلیلی علی اصغر. بررسی آزمایشگاهی سیلاب‌زنی محیط‌های متخلخل نفتی با نانوامولسیون. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1392; 1392 (108) :54-60.
 18. گزارش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با عنوان "ساخت و به کارگیری نانوفیلترها برای افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت" به آدرس: 
  http://www.nano.ir/index.php?ctrl=proposal&actn=proposal_info&id=174&lang=1
 19. بهرامیان، ب.؛ موسوی مقدم، ع.؛ همتی م.، وفایی سفتی م.، دادوند کوهی ا.؛ بررسی تاثیر نانورس مونت موریلونیت بر ژل پلیمرهای مورد استفاده در عولیات انسداد آب در مخازن نفت؛ اکتشاف و تولید، شماره 68، خرداد 89، 52-56.
 20. فایزه تاری، مهدی عطاپور، کاربرد نانوفناوری در ازدیاد برداشت نفت و گاز، سایت سیستم جامع آموزشی فناوری نانو زیر نظر ستاد توسعه فناوری نانو به آدرس:  http://edu.nano.ir/index.php?actn=papers_view&id=115.
 21. میاحی ناصر، میاحی منصور. بررسی کاربردهای فناوری نانو در بخش بالادستی صنعت نفت و ارائه راهکارهایی با هدف کاهش مشکلات اساسی و نیازهای کوتاه مدت ایران در این بخش. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. 1392; 1392 (107) :32-39.
 22. مسلم دلشاد، ترجمه، نانوچاه پیمایی؛ استفاده از نانوروبات ها در عملیات چاه پیمایی، سال هشتم، 1388، شماره 9، پیاپی 146، 45-47.
 23. محمدی، صابر، و علی قجری، 1392، کاربردهای فناوری نانو در ازدیاد برداشت نفت، دومین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا.
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401