شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در صنایع نفت وگاز همواره خطرات بالقوه‌ای وجود دارد که می‏تواند موجب بروز خسارت‌های مالی،زیست محیطی و صدمات جانی شدید و جبران‌ناپذیری شوند. لذا شناسایی دقیق خطرات عوامل بالقوه آسیب‌رسان، در صنعت نفت وگاز و مدیریت ریسک آنها با هدف بهبود ایمنی وکاهش توان حوادث ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این تحقیق مطالعه و شناسایی مخاطرات واحد تانک فارم پالایشگاه گازشهید هاشمی‌نژاد سرخس است. این واحد به دلیل ذخیره میعانات گازی با حجم بالا در مخزن‌های استوانه‌ای، همواره دارای پتانسیل مخاطراتی است که پیامدهای انسانی، زیست محیطی و مالی درپی دارد. در این تحقیق از بین روش‌های متعدد شناسایی مخاطرات از روش مطالعه مخاطرات و راهبردی  به دلیل برتری نسبت به سایر روش‌ها استفاده شده است. همچنین برای افزایش دقت و سرعت در شناسایی مخاطرات ازنرم افزار PHA-Pro استفاده شده است. در این روش پس از تعیین گره‌های مطالعاتی، انحرافات  مشخص و بر اساس عدد ریسک آنها پیشنهاداتی برای کاهش احتمال وقوع آنها ارائه شده است. نتیجه مطالعه نشان داده که بیشتر پیشنهادات شامل نصب تجهیزات هشداردهنده و آموزش پرسنل بوده است که با لحاظ کردن این نکات عدد ریسک انحرافات به حد قابل قبول می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Important Parameters in Hazard and Operability Study (HAZOP) Shahid Hasheminejad Gas Refinery Tank Farm and Loading Unit

نویسندگان [English]

 • Javad Kasharou 1
 • Nasser Saghatoleslami 2

1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering , Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In the oil and gas industry, there always exists the potential of hazardous incidents which could cause severe injuries and irrevocable financial losses. Therefore, the first step in safety is to identify the potential risks in the oil and gas industry and to evaluate its consequences. The second step is to improve safety and risk management in order to minimize accidents. Therefore, it is the aim of this work to examine the parameters in the risk and operability study in the Shahid Hasheminejad gas refinery tank farm and loading unit. This unit due to the high volume of condensate storage tank cylindrical, is always a potential risk to human impact, environmental and financial implications. As well as to increase the accuracy and speed in identifying the risks of software PHA-Pro is used. In this method, after determining nodes, certain deviations and risks based on the number of proposals to reduce the likelihood of their occurrence is provided. The current study suggests that more suggestions is include the installation of equipment and training of personnel. The terms of the Notes number deviations risk is reached to an acceptable level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hazard and Operability study
 • Tank farm
 • Risk Assessment
 • Risk
 • HAZOP
 • Severity& Likelihood
 1. محمد فام، ایرج؛" تکنیک‌های ایمنی مطالعه عملیات و خطر(HAZOP)" همدان، انتشارات فن آوران، 1388.
 2. www.petronet.ir
 3. گوگل،مهدی؛" شناسایی مخاطرات(HAZOP) و آنالیز کیفی ریسک در صنایع فرآیندی"، چاپ اول، دانشگران صنعت پژوه، 1384.
 4. داود رشتچیان، فرشاد نورایی؛
  "مطالعه مخاطرات (HAZOP) و راهبری و تحلیل مخاطرات (HAZAN)یک واحد صنعتی"، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
 5. HSE MANUAL, HAZOP, EP 95-0313.
 6. Marvin Rausand, “HAZOP (Hazard and operability Analysis”, NTNU, Trondheim, 1988.
   
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401