سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، کدپستی 9816745936، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز، کدپستی 719468433، شیراز، ایران

چکیده

سنتز فیشر تروپش واکنشی است که بر اساس کاتالیست هتروژن بین منوکسید کربن و هیدروژن (گاز سنتز) صورت می‌گیرد. محصولات واکنش شامل مخلوطی از هیدروکربن‌ها و ترکیبات اکسیژن‌دار است که عموما دربردارنده‌ی پارافین، الفین و الکل است. این فرآیند سوخت‌های هیدروکربنی تولید می‌کند که کیفیت بالایی‌ داشته لذا توسعه آن می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به آلودگی هوا را در صنعت حمل و نقل مرتفع نماید.
جدیدترین بررسی مراجع نشان می‌دهد که از نقطه نظر مکانیسمی، مدل توزیع اندرسون شولز فلوری می‌تواند روند تولید ترکیبات هیدروکربنی را تبیین کند. راکتورهای بستر سیال، بستر ثابت و دوغابی سه نوع راکتور متداول در این فرآیند هستند که تنها دو راکتور آخر دارای کاربرد صنعتی هستند. فلزات گروه هشتم واسطه در جدول تناوبی مانند آهن، کبالت و روتنیوم به عنوان کاتالیست فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تنها آهن و کبالت مورد قبول صنعت قرار گرفته اند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fischer Tropsch Synthesis Based on Heterogeneous Catalysis from Syngas

نویسندگان [English]

 • Seyed Amir Hossein Seyed Mousavi 1
 • Hossein Atashi 1
 • Farshad Farshchi Tabrizi 2
 • Sam Razmjooei 1

1 Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 Department of Chemical Engineering, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The Fischer Tropsch Synthesis is the heterogeneous catalysis reaction between carbon monoxide and hydrogen. Products of the reaction always include the mixture of hydrocarbons and oxygenates, comprising mainly paraffins, olefins and alcohols. This process produces high quality hydrocarbon fuels that are suitable for transportation industry with no pollutant. Development of FTS can be solved the majority of concern about air pollution. 
Investigation of references shows as the mechanistic viewpoint, Anderson-Schulz-Flory distribution model can interprets the trend of hydrocarbon formation. Fluidized bed, fixed bed and slurry phase reactors are the three type of common reactors in the FTS. However, only last of the two reactors type have the commercial usage. Metals from the VIII B group of the periodic table such as iron, cobalt and ruthenium use for FTS catalysis. However, only iron and cobalt for industrial application are acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fischer Tropsch Synthesis
 • Syngas
 • Heterogeneous Catalysis
 • Iron
 • Cobalt
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 03 اردیبهشت 1401