شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوری های انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران

4 شرکت انتقال گاز ایران، تهران، ایران

چکیده

مهم‌ترین مسئله در کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای، شناسایی صحیح منابع انتشار و اندازه‌گیری و برآورد دقیق میزان انتشار از این منابع می‌باشد. راه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میزان انتشار وجود دارد که با توجه به ماهیت انتشار از منابع مختلف باید بهترین روش به کار گرفته شود. در این مقاله، منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای متان (CH4) و دی‌اکسید ‌کربن (CO2) از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران شناسایی شده و میزان نشر این گازها از منابع مربوطه محاسبه و برآورد شده است. در این مطالعه ۶۸ ایستگاه تقویت فشار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و انواع نشر متان و دی‌اکسید کربن (شامل نشر فرار، تخلیه و احتراقی) از تجهیزات این بخش‌ها در همۀ‌ حالات عملیاتی شناسایی شده و شدت نشر سالانه از آن منابع (با استفاده از روش ضرایب نشر و ضرایب فعالیت) برآورد شده است. توزیع سن ایستگاه‌ها، انواع توربین و کمپرسور، پراکندگی ظرفیت و نسبت ظرفیت بر خط ایستگاه‌ها، پارامترهایی هستند که در تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله ۲۵ منبع نشر در تأسیسات و عملیات‌های انتقال گاز شناسایی شده است که مهم‌ترین آن‌ها شامل نشر فرار از شیرهای بین‌راهی (۳۷/۸درصد)، نشر فرار از بلودان لانچر-رسیورها (۲۰/۷درصد)، نشر فرار از تجهیزات روی زمینی خطوط لوله (۱۲/۲درصد)، نشر احتراقی از ایستگاه‌ها (۱۲/۵درصد)، و نشر تخلیه از سیل کمپرسورها (۱۰/۸درصد) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Greenhouse Gases Emission Inventory in Iranian Gas Transmission Facilities and Pipeline

نویسندگان [English]

 • Kazem Kashefi 1
 • Seyed Shayan Seif 2
 • Mohammad Sadegh Yousefzadegan 2
 • Esmaeel GhasemiKafrudi 1
 • Mohsen Mardehdi 3
 • Mostafa Tasbundi 4

1 Faculty of Research and Development of Energy and Environment, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran

2

3 National Iranian Gas Company, Tehran, Iran

4 Iranian Gas Transmission Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

Identifying the right sources of pollution, followed up with accurate emission measurement, is the first but the most important step in reducing and controlling greenhouse gases. Methane and carbon dioxide emission of Iranian gas transmission facilities is discussed in this article. All compression stations and transmission pipeline across the country are within the scope of this research. Different emission types (fugitive, vent and combustion) in various operating modes (normal, maintenance, startup and process upsets) were considered and annual emission rates for all identified sources were measured or estimated, based on emission/activity factors methods. Stations age and capacity, type of turbines and compressors and the ratio of capacity to number of runs were considered in statistical analysis. The results revealed 25 emission categories, among which fugitive emission from station valves was the greatest with 37.8% share of total emission. Fugitive emission from blow-downs of launcher-receivers (20.7%), fugitive from above-ground pipelines (12.2%), combustion emission in stations (12.5%) and vent from compressor seals (10.8%) were the other emission sources, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Greenhouse Gases
 • Emission
 • Gas Transmission
 • Compressor Station
 1. United Nations, “Prototype Global Sustainable Development Report (Online unedited edition)”, New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, 2014.
 2. James, Paul, Liam Magee, Andy Scerri, Manfred B. Steger, Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability, London: Routledge, 2015. 
 3. James, Paul, Andy Scerri, Circles of Sustainability Urban Profile Process, “Accounting for Sustainability: Combining Qualitative and Quantitative Research in Developing ‘Indicators’ of Sustainability”, International Journal of Social Research Methodology, 13 (1): 41–53, 2010.
 4. Ruddiman, W.F., “The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago”, Climate Change 61 (3): 261–293, 2003.
 5. http://www.epa.gov.
 6. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; Reference Manual (Volume 3)”, United Nations Environment Programme, the Organization for Economic Co-operation and Development, the International Energy Agency, and the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1996.
 7. Gas Research Institute Canada (GRI Canada), “Handbook for Estimating Methane Emissions from Canadian Natural Gas Systems”, Prepared by Clearstone Engineering Ltd., Enerco Engineering Ltd., and Radian International for Gas Technology Canada, Guelph, ON, 1998.
 8. http://www.api.org.
 9. API 2004 - American Petroleum Institute (API), “Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Gas Industry”; API, Washington, DC, 2004.
 10. Johansson, D., J., Rootzen, T., Bernstsson, F., Johnsson, “Assessment of Strategies for CO2 Abetment in the European Petroleum Refining Industry”, Energy 2012; 42: 375e86.
 11. Al-Salem, S.M., “Carbon Dioxide (CO2) Emission Sources in Kuwait from the Downstream Industry: Critical Analysis with a Current and Futuristic View”, Energy 81 (2015) 575-587.
 12. www.nigc-nigtc.ir/
 • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1397