بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده توسعه و بهینه‌سازی فناوری‌های انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 شرکت انرژی‌های تجدید پذیر مهر، تهران، ایران

3 مدیریت پژوهش و فناوری، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران

4 مدیریت عملیات، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله پتانسیل ۱۰ پروژه پیشنهادی تحت مکانیسم توسعه پاک، اولویت‌بندی آن‌ها و اقدامات آتی در جهت ثبت پروژه‌های انتخاب شده در هیئت اجرایی سازمان ملل متحد، برای پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم ایران بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از منابع احتراقی، فرآیندی و فرار این دو پالایشگاه جهت شناسایی منابع حاد انتشار، برآورد و محاسبه شده است. سپس با توجه به میزان و سهم انتشار هر یک از تجهیزات و فرآیندها، روش‌های کاهش انتشار متناسب با منابع انتشار بررسی شده است. امکان توسعه این روش‌های کاهش انتشار تحت مکانیسم توسعه پاک (CDM)، با بررسی پارامترهایی نظیر در دسترس بودن متدولوژی مصوب، سازگاری شرایط کاربرد متدولوژی با شرایط حاکم در سایت پروژه و میزان کاهش انتشار حاصل از پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، ابتدا در دو پالایشگاه مذکور ۱۰ پروژه که دارای روش‌شناسی مصوب بودند، شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند، اما به دلیل نبود اطلاعات کافی و درنتیجه عدم بررسی امکان‌پذیری فنی پروژه و شروع فعالیت‌های پروژه بدون ملحوظ نمودن موضوعات CDM در آن، مشخص شد تنها پنج پروژه توان ثبت تحت CDM را دارا بودند. نتایج تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که بدون درآمدهای CDM، از ۵ طرح منتخب دو پروژه فاقد توجیه اقتصادی بوده و فقط با درآمدهای حاصل از فروش گواهی کاهش انتشار (CER) توجیه‌پذیر می‌باشند؛ لذا تنها 3 پروژه از طرح‌های منتخب دارای نقش افزونگی بوده و قابل توسعه تحت CDM هستند. درنهایت ایده اولیه پروژه برای ارسال به سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ۳ پروژه نصب اکونومایزر در بویلرهای پالایشگاه خانگیران، نصب بویلر بازیافت در خروجی زباله سوزهای پالایشگاه خانگیران و نصب بویلر بازیافت در خروجی توربین گازهای کمپرسورهای واحد تبرید پروپان پالایشگاه فجر جم تدوین گردید. نتایج حاصل از تحلیل‌های اقتصادی بیانگر آن است که نرخ داخلی بازگشت سرمایه برای پروژه‌های فوق به ترتیب از ۰/۷، ۵/۳۳- و ۰/۶۹ درصد بدون درآمدهای ناشی از فروش گواهی به ۱۴/۲۹، ۱۱/۹۸ و ۱۸/۲۳ درصد با درآمدهای گواهی افزایش می‌یابد و این بدان معنی است که امکان‌پذیری پروژه‌های فوق با درآمدهای CDM توجیه اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Carbon Sales Earnings in the Economic Justification of Energy Optimization Projects in Shahid Hasheminejad and Fajr Jam Jet Refineries

نویسندگان [English]

 • Kazem Kashefi 1
 • Tohid Nodle 2
 • Fatemeh Goodarzvand-Chegini 1
 • Hamid Bonyad 3
 • Mohammad Kashani 4

1 Optimization & Development of Energy Technologies Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran

2 Renewable Energy Company of Mehr, Tehran, Iran

3 Research and Technology Management of National Iranian Gas Company, Tehran, Iran

4 Management of operations of the National Iranian Gas Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, the potential of 10 proposed projects under the Clean Development Mechanism, their prioritization and future steps for registering selected projects at the United Nations Executive Board has been examined for Shahid Hasheminejad and Fajr Jam Iran refineries. For this purpose, the amount of greenhouse gas emissions from the combustion, process and runoff of the two refineries was initially estimated and calculated to identify the sources of the acute emissions. Then, according to the amount and distribution share of each equipment and processes, emission reduction methods are tailored to the sources of the publication. The possibility of developing these emission reduction methods under the Clean Development Mechanism (CDM) has been examined by examining parameters such as the availability of the approved methodology, the adaptation of the methodology to the conditions governing the project site, and the amount of emission reductions generated by the projects. Accordingly, at the first two refineries, 10 projects with approved methodology were first identified and prioritized, but due to the lack of sufficient information and therefore the lack of examination of technical feasibility of the project and the commencement of the project activities without considering the CDM issues, only five projects were able to register under the CDM. The results of economic analysis show that without CDM revenues, out of the five selected projects, the two projects are economically unjustified and are justifiable with the proceeds from the sale of emission reduction certificates (CERs); therefore, only three of the selected projects have a redundant and expandable role Under the CDM. Finally, the initial idea of the project was sent to the Environmental Protection Agency for three projects of the installation of an economizer in boilers in Khangiran refinery, installation of recycled boiler at the outlet of the Khangiran refinery and the installation of a recovery boiler at the turbine output of the refueling compressor gases at the Fajr Jam refinery. The results of economic analysis indicate that the internal rate of return on capital for the above projects is from 0.7%, 5.33% and 0.69% respectively, without the proceeds from the sale of certificates to 14.29, 11.98 and 23.3 respectively, 18 percent increase in certified earnings, which means that the feasibility of the above projects with economic CDM revenues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Climate Change
 • CDM
 • CER
 • Redundancy
 • Refinery
 • Energy Economics
 1. United Nations (2014). Prototype Global Sustainable Development Report (Online unedited edition ed). New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. 
 2. James, Paul; with Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability. London: Routledge. 
 3. Circles of Sustainability Urban Profile Process and Scerri, Andy; James, Paul (2010). "Accounting for sustainability: Combining qualitative and quantitative research in developing ‘indicators’ of sustainability". International Journal of Social Research Methodology 13 (1): 41–53. doi:10.1080/13645570902864145.
 4. Ruddiman, W. F. (2003). "The anthropogenic greenhouse era began thousands of years ago". Climate Change 61 (3): 261–293.
 5. IPCC (2007). "Glossary J-P. In (book section): Annex I. In: Climate Change 2007: Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al. Eds.)". Cambridge University Press, Cambridge, U.K. and New York, N.Y. U.S.A. Retrieved 2010-04-23.
 6. Timilsina GR, Shrestha RM. General equilibrium effects of a supply side GHG mitigation option under the clean development mechanism. Journal of Environmental Management 2006;80:327–41.
 7. Dagoumas AS, Papagiannis GK, Dokopoulos PS. An economic assessment of the Kyoto protocol application. Energy Policy 2006;34:26–39.
 8. Kainuma, M. Matsuoka, Y. Morita, T. Hibino, G. 1999. Development of an End-Use model for analyzing policy options to reduce greenhouse gas emissions. IEET Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part C 29 (3), 317–324.
 9. Kainuma, M. Matsuoka, Y. Morita, T. 2000. The AIM/End-Use model and its application to forecast Japanese carbon dioxide emissions. European Journal of Operational Research 122 (2), 416–425.
 10. Jiang, K, Hu, X, Matsuoka, Y, Morita, T, 1998. Energy technology changes and CO2 emission scenarios in China. Environmental Economics and Policy Studies 1 (2), 141–160.
 11. Baron, R. Lanza, A. 2000. Kyoto commitments: macro and micro insights on trading and the Clean Development Mechanism. Integrated Assessment 1 (2), 137–144.
 12. Woerdman, E. van der Gaast, W. 2001. Project-based emissions trading: the impact of institutional arrangements on cost-effectiveness. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 6 (2), 113–154.
 13. Jotzo, F. Michaelowa, A. 2002. Estimating the CDM market under the Marakech Accords. Climate Policy 2 (2–3), 179–196.
 14. Chen, W. 2003. Carbon quota price and CDM potentials after Marrakesh. Energy Policy 31 (8), 709–719.
 15. Rosenzweig, R. Varilek,M. Feldman, B. Kuppallie, R. Janssen, J. 2002. The Emerging International Greenhouse GasMarket, Pew Center on Global Climate Change, Washington.
 16. SENTER International, 2002. Get a higher return on your investments in sustainable energy and energy efficiency, http://www.senter.nl/asp/page.asp?alias=erupt&id=i001003#pricing, accessed 26 March 2002.
 17. Prototype Carbon Fund, 2002. Presentation at the Canadian National Workshop on the Clean Development Mechanism (CDM) and Joint Implementation (JI), 7 January 2001, Ottawa.
 18. OECD, 2002. Environment Directorate, Environment Policy Committee, Working Party on Global and Structural Policies, Environmental Benefits of Foreign Direct Investment: a Literature Review. OECD, Paris.
 19. Fecher RS, Winkler H, Mwakasonda S. Energy and the world summit on sustainable development: what next? Energy Policy 2005; 33:99–112.
 20. Kyoto Protocol's CDM passes one billionth certified emission reduction milestone" (Press release). UNFCCC CDM. 7 September 2012. Retrieved 9 October 2012.
 21. Hagem, Cathrine, 2006. Clean development mechanism (CDM) vs. international permit trading -the impact on technological change, Oslo, Norway. Memorandum No.19/2006, /http://www.oekonomi.uio.no/memo/.
 22. Mukherjee, Vivekananda and Dirk T.G. Rubbelke, 2006. Global climate change, technology transfer and trade with complete specialization, September, /http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm.
 23. Milloc, K. 2002. Technology transfer in the clean development mechanism: an incentives issue. Environment and Development Economics 7, 449–466.
 24. Teng, Fei, Weiying Chen and Jiankun He, 2008. Possible development of a technology clean development mechanism in a post-2012 regime discussion paper 08-24, Harvard Projection International Climate Agreements, Cam- bridge, MA, November 2008.
 25. Capoor, K. Ambrosi, P. 2006. State and Trends of the Carbon Market. IETA and The World Bank, Washington, DC. Available from: www.carbonfinance.org/docs/ State of the Carbon Market 2006. pdf.
 26. Ellis, J. Winkler, H. Corfee-Morlot, J. Gagnon-Lebrun, F. 2007. CDM: taking stock and looking forward. Energy Policy 35, 15–28.
 27. Brunt, C. Knechtel, A. 2005. Delivering Sustainable Development Benefits through the Clean Development Mechanism. The Pembina Institute, Canada.
 28. "Climate Change Science، an analysis of some key questions"، National Academy of Sciences، Washington D.C. 20055، USA، 2001.
 29. API, Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry, American Petroleum Industry, 2009.
 30. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Greenhouse Gas Inventory Reference Manual: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, United Nations
 31. حسین تقدیسیان، سعید میناپور، ” تغییر آب و هوا، آنچه باید بدانیم “، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست، زمستان 82
 32. بررسی نیازهای انتقال تکنولوژی به منظور مقابله با اثرات ناشی از تغییر آب و هوا “ گزارش تهیه شده توسط سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) برای سازمان حفاظت محیط زیست، آبان 82.
 • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401