کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران

چکیده

در پالایشگاه نفت لاوان برای شیرین‌سازی و حذف ترکیبات ‌سولفوردار، از روش جذب احیاپذیر با غربال مولکولی استفاده می‌شود. اما به‌دلیل تغییر در منابع خوراک پالایشگاه، ‌میزان ترکیبات سولفوردار ورودی به واحد گاز مایع تا حدود بیست برابر افزایش یافته و باعث اختلال در میزان ترکیبات محصول ‌گاز مایع خروجی از بخش تصفیه توسط جاذب‌های مولکولی شده است. در این پژوهش، پیشنهاد شده که پیش از فرایند جذب با غربال مولکولی، برای افزایش بازده فرایند ‌جذب توسط جاذب‌های مولکولی، فرایند پیش‌شست‌وشو با محلول کاستیک انجام شود. به‌منظور بررسی امکان استفاده از کاستیک جهت پیش‌شست‌وشوی خوراک ورودی به واحد گاز مایع، با استفاده از تغییر کاربری یک واحدِ از سرویس خارج‌شده مراکس نفتا بررسی گردید، سپس با استفاده از نرم‌افزار پرومکس اقدام به شبیه‌سازی و بررسی فرایند شد. با بررسی دقیق بر عوامل تأثیرگذار بر واکنش‌ها، سعی در انتخاب بهترین مدل شد و شرایط بهینه معرفی گردید.
با استفاده از کاستیک مقدار مرکاپتان درون گاز مایع از ۱۹۰۰ppm تا میزان زیر ۱۳۰ppm، کاهش یافت و مطابق شرایط طراحی اولیه بدون ایجاد اختلال در عملکرد جاذب‌ها وارد مرحلۀ جذب توسط غربال مولکولی شد تا عملیات جذب نهایی انجام شود و مقادیر نهایی مرکاپتان و H2S آن به صفر برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Decreasing the Inlet Mercaptan to LPG Treatment to Increase the Efficiency of Adsorber section

نویسندگان [English]

 • Azarakhsh Goudarzi 1
 • Zahra Arab Aboosaadei 2

1 MSc Student, Chemistry Engineering Department, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

2 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Marvdasht,, Iran

چکیده [English]

To purify and eliminate sulfur compounds from LPG molecular in an oil refinery, a molecular sieve is used; however, due to a change in the feed of the refinery, the amount of sulfur compounds which enters the LPG Unit has increased by 20 times. This change has disrupted the output compounds of the molecular sieve.
In this study, it is suggested that a pre-wash process using Soda should be carried out prior to the molecular sieve adsorption process, to increase the efficiency of adsorption process by molecular adsorbents.
In order to investigate the possibility of using Caustic to pre-wash the LPG Unit input, the piping of Naphtha Merox Unit was investigated; then, using the Promax software, the process was simulated and reviewed. By carefully examining the factors affecting the reactions, it was tried to select the best model and the optimal conditions.
Using caustic, the amount of Mercaptan in the LPG was reduced from 1900 ppm to below 130 ppm and, in line with the original design, it entered the adsorption stage without disrupting the adsorbents performance, and the final values ​​of Mercaptan and H2S reached zero.

کلیدواژه‌ها [English]

 • LPG
 • Caustic
 • Pre-wash
 • Simulation
 • Promax
 1. Kidnay, A.J., W.R. Parrish, D.G. McCartney, Fundamentals of natural gas processing, CRC Press, 2011.
 2. E. Mobil, “The Outlook for Energy: A view to 2040”, Irving, TX: Exxon Mobil, 2012.
 3. Cronshaw, I., “World Energy Outlook 2014 projections to 2040: natural gas and coal trade, and the role of China”, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, pp. 571-585, 59 (2015).
 4. Jackson, P., “The future of global oil supply: understanding the building blocks”, in: International Seminar On Nuclear War And Planetary Emergencies—42nd Session, World Scientific, 2010, pp. 271-282.
 5. Samadi Afshar, Ali, Sayed Reza Hashemi, “Role and Effect of Temperature on LPG Sweetening Process”, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, Vol: 5, No: 7.
 6. Afshar, A.S., H.M. Hosseini, A. Mir, A. Valipour and Hadi Chabook, “Study on Effective Parameters in Caustic Regeneration on LPG Sweetening”, Petroleum Science and Technology, 2014.
 7. Ghanbari, K., K. Razmkhah and M. Tajerian, “Design Of Caustic Wash System For Light Hydrocarbons Such As Lpg, Ngl And Naphtha”, Petroleum and Coal, Vol. 45, 3-4, pp. 131-134, 2003.
 8. Qeshta, Hanan Jalal, Salaheddin Abuyahya, Priyabrata Pal, Fawzi Bana, “Sweetening liquefied petroleum gas (LPG): Parametric sensitivity analysis using Aspen HYSYS”, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 26 (2015) 1011e1017.
 9. Sehgal, V., “Technical and Economic Comparison of Natural Gas Sweetening Process”, ProQuest, 2009.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401