بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مهندسی نفت، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران، کد پستی: ۷۷۵-۱۴۵۱۵

2 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مخازن شکاف‌دار طبیعی ۲۰درصد از کل ذخایر نفت جهان را تشکیل می‌دهند. فرایند هدایت در این مخازن عمدتاً در شبکۀ شکاف صورت می‌گیرد، در حالی که بخش عمدۀ نفت در ماتریس است و پس از بازیابی اولیه نفت عمدتاً در مخزن باقی می‌ماند. روش‌های ثانویه یا ثالث از جمله تزریق آب یا گاز در مخازن شکاف‌دار چندان کارآمد نیستند. یکی از روش‌های اصلاح برای کنترل و بهبود کارایی روش حجمی، تزریق فوم است. فوم در محیط متخلخل، یک فاز گازی پراکنده در خلال یک فاز مایع است که عمدتاً از لایه‌های نازکی به‌نام لاملا ساخته شده است. لاملا به‌واسطۀ جذب سطحی در واسط گاز/مایع پایدار می‌شود. در این مقاله، آزمایش‌هایی جهت بررسی مکانیزم جابه‌جایی نفت در حین تزریق گاز و فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف انجام شده است. از مواد شفاف مانند شیشه برای ساختن مدل‌های کوچک و بررسی جوانب مختلف جابه‌جایی مایعات در مقیاس حفره استفاده شده است. جابه‌جایی مایعات با استفاده از این مدل‌های کوچک مشاهده شده است و با توجه به خصوصیات هندسی و فیزیکی مایعات، گازها و جامدات ارائه‌شده بررسی می‌شوند. دسته‌بندی فوم‌ها بر اساس اندازۀ حباب و کسر گاز صورت می‌گیرد. استحکام فوم بر اساس میزان افت فشار در محیط شکاف اندازه‌گیری می‌شود. برای پایین‌آوردن فشار به یک فوم بسیار قوی و در نتیجه حباب‌های بسیار کوچک نیاز خواهیم داشت. بهره‌وری پایین تزریق گاز در مخزن شکاف‌دار ما را مجبور به استفاده از فوم به‌جای گاز می‌کند تا مقاومت کانال شکاف در برابر مایع تزریق‌شده افزایش یافته و تحرک گاز تحت کنترل درآید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Visual Investigation of Foam Injection in a Transparent Fractured Porous Medium

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Doudman Kushki 1
 • Abolghasem Emamzadeh 2

1 Department of Petroleum and Gas Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, P.O. Box 14515775, Tehran, Iran

2 Department of Petroleum and Gas Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Naturally fractured reservoirs account for 20% of world's oil reserves. Conductivity in these reservoirs is mostly in the fracture network, while the oil is mostly in the matrix and after primary recovery, most of the oil remains in the reservoir. Most of the secondary or tertiary recovery methods such as water injection or gas injection are not efficient in fractured reservoirs. A corrective method to control and improve volumetric sweep efficiency is foam injection. Foam in porous media is a dispersed gaseous phase within a continuous aqueous phase, comprised mainly of thin films known as lamellae. The lamellae are stabilized by adsorption of surfactant at the gas/liquid interfaces. In this paper, experiments were performed to study the pertinent oil displacement mechanisms during gas and foam injection in a transparent fractured porous medium. Transparent material such as glass were used to construct micro models and to study various aspects of fluid displacement at pore scale. Using micro models, the displacement of the fluids can be observed and investigated in terms of micro-geometry and physical characteristics of the presented liquids, gases and solids. The classification of foams is based on their bubble size and gas fraction. The strength of foam is measured by the magnitude of the pressure drop that is generated along the medium. To decrease the pressure very strong foams and therefore small bubbles are required. Low productivity of gas injection in fractured reservoir makes us to use foam instead of gas in order to increase resistance of fracture corridor against the injected fluid and to better control the mobility of gas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Naturally fractured reservoir
 • Gas injection
 • Foam
 • Micro model
 • Oil displacement
 1. Farajzadeh, R., B.M. Wassing, P.M. Boerrigter, “Foam assisted gas-oil gravity drainage in naturally-fractured reservoirs”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2012.
 2. Kovscek, A.R, D.C. Tretheway, P. Persoff, C.J. Radke, “Foam flow through a transparent rough-walled rock fracture”, Journal of Petroleum Science and Engineering,13 (1995).
 3. H.M. Princen, “Rheology of foams and highly concentrated emulsions”, J. Colloid Interface Sci, 1983.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401