شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این پژوهش، ابتدا بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen  Hysys ­ نسخه ۹ شبیه‌سازی شد. بررسی نتایج شبیه‌سازی واحد در مقایسه با داده‌­های واقعی، بیان­گر خطای میانگین ۰/۹ درصد می­‌باشد که بیان­‌کننده دقت بالای شبیه­‌سازی با انتخاب مدل ترمودینامیکی SRK است. در ادامه، بهینه‌­سازی رآکتور این واحد با استفاده از مطالعه موردی انجام گرفت و در آن، آثار پارامترهای مختلف نظیر دما و فشار خوراک ورودی به رآکتور و همچنین دبی هیدروژن بر کیفیت محصول خروجی از رآکتور بررسی گردید. نتایج حاصل از آن نشان می‌­دهد که افزایش دو پارامتر دما و فشار خوراک ورودی به رآکتور، به‌ترتیب دارای تأثیر مثبت و خنثی بر واکنش­‌های گوگردزدایی می‌­باشد. افزایش دبی هیدروژن نیز به دلیل کاهش زمان اقامت مواد درون راکتور، منجر به کامل نشدن واکنش‌ها در درون رآکتور می‌شود که نتیجه آن، تأثیر منفی بر کیفیت محصول خروجی است. همچنین بهینه‌سازی انرژی واحد با استفاده از نرم‌افزار Aspen Energy Analyzer v9 بررسی شد. در این طرح اصلاحی، با افزودن دو مبدل فرایندی با سطح‌­های ۱۸/۶ و ۹/۹ متر مربع به‌ترتیب قبل از برج عاری‌سازی به‌عنوان پیشگرمکن خوراک ورودی به این برج و پیش از ورود نفتا به جداکننده خوراک در بخش ورودی واحد یونیفاینر، بار حرارتی در ریبویلر برج عاری‌سازی و کوره این واحد به ترتیب ۳۵۶۵۹۰۰ و  kj/hr۴۰۳۰۱۰۰ کاهش یافت؛ لذا اجرای این طرح نیاز به ۳۰۵۲۹/۳۵ دلار سرمایه­‌گذاری دارد. بنابراین دوره بازگشت سرمایه این طرح ۳۵ ماه است که پس از آن، حدود­ ۱۰۴۴۷/۸۷ دلار صرفه‌جویی در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation and Optimization of Hydrotreating Section of Catalytic Reforming Unit of Abadan Oil Refinery with Aspen Hysys

نویسندگان [English]

 • Ehsan Jafarian 1
 • Farhad Shahraki 2
 • Kiyanoosh Razzaghi 3
 • Sajjad Nouri 4

1 MSc in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Sistan and Baluchestan University,Zahedan, Iran

2 Professor Department of Chemical Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

3 Assistant Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan,Zahedan, Iran

4 MSc in Chemical Engineering, Chemical Engineering Department Email: Kermanshah University of Science and Research, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

In this study, the hydrogen purification section of the catalytic reforming unit of Abadan Oil Refining was simulated by Aspen Hysys v9.0. The check of the simulation results of the unit compared to the actual data represent the mean total error of  0.9 %, which indicates the high accuracy of the simulation by choosing the SRK thermodynamic model. The unit reactor was optimized by the use of Case Study and the effect of various parameters such as temperature, the pressure of feed and also the hydrogen discharge ratio on the quality of the product was investigated. The results showed that the increase in temperature and pressure of feed have a positive and neutral effect on desulfurization reactions, respectively. The increase in discharge ratio of ­ hydrogen also has a negative effect on the quality of the product due to the decrease in residence time and incomplete reactions in the reactor. Also, the unit energy was optimized by Aspen Energy Analyzer v9.0. In this modified  method, two heat exchangers with areas of 18.6 and 9.9 square meters were added prior to stripper column as feed preheat and naphtha inlet to the separator in the unifing unit. That decreased the heat load of stripper column reboiler and the unit furnace by 3565900 and 4030100 kj/hr, respectively. As a result, this plan needs 30,529.35$ worth of investment. Therefore, the return of capital of this plan was estimated to be 35 months which will result in a 10,447.87$ saving.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simulation
 • Optimization
 • Hydrotreating reactor
 • stripper
 • Aspen Hysys
 1. Franck, H. G. and Stadelhofer, J. W. Industrial aromatic chemistry, (2th ed.). Springer-Verlag, Berlin, 1988.
 2. Ancheyta, J. Modeling and simulation of catalytic reactors for petroleum refining,  John Wiley & Sons, 2011.
 3. Antos, G. J. and Aitani, f. M., Catalytic Naphtha Reforming: Science and Technology, Second Ed., Marcel Dekker, Vol., No. pp., 2004.
 4. خشه، س.، بهینه­‌سازی انرژی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان به روش ترکیبی پینچ-­ اکسرژی، پایان‌نامه کارشناسی‌­ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،­ سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۲.
 5. [5] Fahim, M., Alsahhaf, T. and Elkilani, A., Hydroconversion, Fundamentals of  Petroleum Refining, Elsevier, Amsterdam, 2010.
 6. A. M. Imran, N. Zhang, M. Jobson, Integrated design of diesel hydrotreating processes, Chemical Engineering Research and Design, 89(7): 1025-103, 2011.
 7. Sedighi. S. and  Seif  Mohaddesi. S. R., Low Diesel Diesel Production According to Euro 5 Standard by Vacuum Gasoil Hydrocracking on Pilot Scale., Applied Research in Chemistry, 3(7): 5-12, 2013.
 8. A. Chang, K. Pashikanti, Y.A. Liu, Refinery Engineering: Integrated Process Modeling and Simulation, Wiley-Vch, 2012.
 9. Sedighi. S. Golzari. B. and  Seif  Mohaddesi. S. R., New Plan to Optimize the Separation Section of  Naphtha Hydrotreating  unit in Petrochemical and Oil Refinery Plants, The third national conference on new technologies in the chemical, petrochemical and Iran Nanotechnology, Center for Industrial and Mineral Research, 2016.
 10. Wu, L., Liang, X., Kang, L. and Liu, Y., Integration strategies of  hydrogen network in a refinery based on operational optimization of hydrotreating  units, Chinese Journal of Chemical Engineering, Vol., No. pp., 2017.
 11. Srinivas, B. K., Pant, K., Gupta, S. K., Saraf, D., Choudhury, I. and Sau, M., A molecular lump based model for simulation of  industrial naphtha  hydro treators,  Fuel Processing Technology, Vol. 166, No. pp. 146-163, 2017.
 12. Daily Documents and Reports of Catalyst     Reforming Unit of Abadan Oil Refining Company, Refining Engineering Unit, 2013.
 13. Aspen Technology, Naphtha Hydrotreater, Aspen Hysys Petroleum Refining Unit Operations & Reactor Models: 641-651, 2015.
 14. باغمیشه، غ. ر.، درستی، ر.، مرادزاده، م.،­ مرجع کامل شبیه­سازی فرایندهای پایا با Aspen Hysys، انتشارات اندیشه­سرا، ۱۳۹۳.
 15. امانی­زاده، ف.، طراحی رآکتورهای شیمیایی، مدرسان شریف، ۱۳۹۵.
 16. وب سایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها، www.cbi.ir
 17. Smith, R., Chemical Process Design and Integration, (2nd ed.), John Wiley & 
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401