نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دکترای مهندسی اکتشاف، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به‌منظور برنامه‌ریزی آتی ذخایر بالقوه هلیوم ایران و شناسایی بازارهای هدف مهم، وضعیت میزان منابع و ذخایر، تولید، مصرف و تجارت جهانی هلیوم در یک دوره زمانی ۱۰ ساله (2019-2010) مورد بررسی آماری قرار گرفته است. در این راستا از طریق استخراج داده‌ها از منابع و مراجع آماری معتبر بین‌­المللی، پردازش و ترسیم نمودارها و تحلیل آنها، جایگاه قاره‌­ها و کشورهای پیشتاز جهان در زمینه­‌های مختلف مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می‌­دهد که بیشتر منابع هلیوم جهان در ایالات متحده آمریکا، قطر، الجزایر و روسیه قرار دارند. همچنین دو کشور ایالات متحده آمریکا و قطر، عمده هلیوم جهان را تأمین می‌­کنند. متوسط تولید جهانی هلیوم، چیزی در حدود 175 میلیون مترمکعب در سال است که به‌طور متوسط ایالات متحده آمریکا ۵۵٪، قطر ۳۲٪، الجزایر ۶٪، استرالیا ۳٪، روسیه ۲٪، لهستان ۱٪ و بقیه کشورهای جهان نیز ۱٪ از تولید جهانی هلیوم را بر عهده دارند. از نظر میزان مصرف هلیوم نیز قاره­‌های آمریکا، آسیا، اروپا و آفریقا به‌ترتیب رتبه‌بندی شدند. کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و چین به‌­ترتیب بیشترین میزان مصرف هلیوم جهان را به خود اختصاص داده‌­اند. کشورهای آسیایی چین و ژاپن از واردکنندگان بزرگ هلیوم و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه نیز واردکننده هلیوم هستند که به‌عنوان بازارهای هدف صادراتی می‌توان روی آنها تمرکز کرد. بزرگ­ترین صادرکنندگان هلیوم جهان نیز به‌ترتیب ایالات متحده آمریکا، قطر، الجزایر، فرانسه، روسیه، استرالیا و امارات متحده عربی می‌­باشند. بنابراین در آینده، رقبای اصلی تجاری ایران در زمینه صادرات هلیوم، کشورهای قطر، روسیه و استرالیا خواهند بود که باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی و درست، گوی سبقت را از آنها ربود و بازارهای هدف صادراتی را از آن خود کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Helium Situation in the World to Plan this New Important Economic Resource for Iran

نویسندگان [English]

 • Reza Ahmadi 1
 • Masoumeh Shariati Zarch 2

1 Assistant Professor, Mining Engineering Department, Arak University of Technology, Arak, Iran

2 MSc of Mining Engineering, Mining Engineering Department, Arak University of Technology, Arak, Iran

چکیده [English]

In the present research, to plan the future of Iran's potential helium reserves and identify important target markets, the status of resources and reserves, production, consumption and global trade of helium has been statistically investigated during a period of 10 years (2010-2019). In this regard, by extracting data from valid international statistical sources and references, processing and drawing diagrams and analyzing them, the position of the world's leading continents and countries in various fields was determined. The results of the research show that most of the world's helium sources are in the United States of America, Qatar, Algeria and Russia. The United States and Qatar also supply much of the world's helium. The average global production of helium is about 175 million cubic meters per year, where moderately the United States, 55%, Qatar, 32%, Algeria, 6%, Australia, 3%, Russia, 2%, Poland, 1% and the rest of the world countries, perform 1% of global helium production. In terms of helium consumption, the continents of America, Asia, Europe and Africa were ranked respectively. The United States of America, Japan and China have the highest helium consumption in the world, respectively. Asian countries China and Japan are major importers and some countries in the Middle East are also importers of helium, which can be focused as export target markets. The world's largest exporters of helium are the United States of America, Qatar, Algeria, France, Russia, Australia and the United Arab Emirates, respectively. Therefore, in the future, Iran's main trade competitors in the field of helium exports will be Qatar, Russia and Australia countries which, with logical and correct planning, should overtake them and seize the target export markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Helium
 • Statistics of reserve
 • production
 • consumption and universal trade of helium
 • Iran
 • World
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401