بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

واحد پژوهش و فناوری، شرکت گاز استان خراسان رضوی، صندوق پستی ۳۶۳-۹۱۷۳۵، مشهد، ایران

چکیده

 امروزه، گازرسانی با استفاده از خط لوله، به‌عنوان روش مرسوم تأمین انرژی حرارتی در بیشتر نقاط کشور ایران به شمار می‌رود. هدف از این پژوهش، امکان‌سنجی استفاده از راهکارهای جایگزین این روش، برای تأمین نیاز حرارتی مناطق فاقد شبکه گاز طبیعی است. در ابتدا، سه راهکار شامل گازرسانی به روش خط لوله مجازی، استفاده از انرژی الکتریکی و استفاده از زیست‌گاز در چهار منطقه باجگیران، بردر، امام قلی و شاهرگ بررسی و با روش گازرسانی به روش مرسوم مقایسه شدند. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که استفاده از زیست‌گاز، به‌تنهایی، پاسخگوی نیاز مناطق موردمطالعه نیست. لذا برای دیگر سناریوهای قابل انجام مطالعات اقتصادی انجام‌شده است. نتایج نشان می‌دهد، گازرسانی به روش خط لوله از دیدگاه ارزش فعلی خالص و یارانه تحمیلی بر دولت، در مقایسه با دیگر روش‌ها اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technical and Economic Investigation of Methods to Satisfy Thermal Energy Demands of Off-grid Gas Pipeline Area – Case Study: Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

 • Amirhesam Banejad
 • Hamid Reza Afshoon
 • Seyed Mehdi Jabari

Research and Technology department, Khorasan Razavi Gas Company, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Nowadays, natural gas pipeline is considered to be the most common way to satisfy heat demands of the Iranian. In this study, to satisfy the heat demands of some off-grid areas including Shahrag, Imam Gholi, Bardar, and Bajgiran, the areas in Khorasan Razavi province, the feasibility of implementing some methods are investigated. In this regard, three approaches consisting of virtual pipeline, substitution of electricity, and biogas are studied and compared to natural gas pipeline. Technical study reveals that the areas do not have a potential to be completely benefited from biogas. Afterward, other methods were financially studied. Moreover, form net present value standpoint, natural gas pipeline appears to be the best option among others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thermal Energy Supply
 • Residential Areas
 • Technical and Economic Study
 • Natural Gas
 • Electricity
 1. Md. Mustafizur Rahman, Md. Mohib-Ul-Haque Khan, Mohammad Ahsan Ullah, Xiaolei Zhang, Amit Kumar, “A hybrid renewable energy system for a North American off-grid Community”, Energy, 97 (2016) 151-160
 2. “CNG for commercialization of small volumes of associated gas” Prepared by TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 2015
 3. “Mobile Fueling at CNG ‘Daughter’ Stations: Rules and Regulations on Safety and Distances”, Clean Fuels consulting.
 4. فرزاد رسولی، فاطمه علوی، بهراه علی اکبری، غلامرضا فرزانه، ملکه کارگر، مجید همایونی، کارنامه عملکرد طرح ملی CNG، حنا، تهران، ۱۳۸۶.
 5. “Economic and GHG Emissions Benefits of LNG for Remote Markets in Canada”, Canadian Gas Association, 2016
 6. “The role of LPG and BioLPG in Europe”, world LPG association, 2019
 7. “Beyond the gas grid An LPG Industry Roadmap”, European LPG association, 2011
 8. Alireza Haghighat Mamaghani, Sebastian Alberto Avella Escandon, Behzad Najafi, Ali Shirazi, Fabio Rinaldi,” Techno-economic feasibility of photovoltaic, wind, diesel and hybrid electrification systems for off-grid rural electrification in Colombia”, Renewable Energy, 97 (2016) 293-305
 9. Linbin Zeng, Guoliang Li, Ming Li, Zhikang Feng, Lin Yang, “Design and experimental performance of an off-grid ice storage system driven by distributed wind energy”, Energy & Buildings (2020)
 10. “Feasibility Study of Renewable Energy Systems for Off-Grid Islands: A Case Study concerning Cuttyhunk Island”, Marvin Alexander Görgen, University of Rhode Island, (2016)
 11. لیلا صدرآبادی، علی مظاهری، مصطفی مافی، " امکان‌سنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدید پذیر به‌منظور تأمین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق دورافتاده" ، فصلنامه علمی-ترویجی انرژی‌های نو، ۱۳۹۶
 12. Ho WS, Hashim H, Lim JS. Integrated biomass and solar town concept for a smart eco-village in Iskandar Malaysia (IM). Renew Energy 2014; 69:190–201.
 13. S. Singh, M. Singh, S.C. Kaushik, Feasibility study of an islanded microgrid in rural area consisting of PV, wind, biomass and battery energy storage system, Energy Conversion and Management, 128 (2016) 178-190
 14. B. Mendecka, D.Chiappini, L. Tribioli, R. Cozzolino, “A biogas-solar based hybrid off-grid power plant with multiple storages for United States commercial buildings”, Renewable Energy, (2021) 179, Pages 705-722
 15. رامین روشن دل، سورنا ستاری، "مدل‌سازی انتقال مخازن CNG برای تأمین نیاز موقت گاز طبیعی"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، ۱۳۸۶
 16. www.niopdc.ir
 17. J. Ahmad, M. Imran, A. Khalid, W. Iqbal, S. R. Ashraf, M. Adnan, S. F. Ali and K. S. Khokhar, Techno economic analysis of a wind-photovoltaic-biomass hybrid renewable energy system for rural electrification: A case study of Kallar Kahar, Energy. 148 (2018),
 18. A. Akbulut, Techno-economic analysis of electricity and heat generation from farm-scale biogas plant: Çiçekdağı case study, Energy. 44 (2012) 381-390.
 19. J.G. Castellanos, M. Walker, D. Poggio, M. Pourkashanian, W. Nimmo, Modelling an off-grid integrated renewable energy system for rural electrification in India using photovoltaics and anaerobic digestion, Renewable Energy, 74 (2015) 390-398.
 20. J. Martí-Herrero, R. Alvarez, R. Cespedes, M. Rojas, V. Conde, L. Aliaga, M. Balboa, S. Danov, Cow, sheep and llama manure at psychrophilic anaerobic co-digestion with low cost tubular digesters in cold climate and high altitude, Bioresource technology, 181 (2015) 238-246
 21. T.L. Bergman, F.P. Incropera, D.P. DeWitt, A.S. Lavine, Fundamentals of heat and mass transfer, John Wiley & Sons, 2011.
 22. National Regulations of building, 19th topic, Saving energy, Nashr Tosehe publication, 2011
 23. مطالعه موردی و ارزیابی و اقتصادی گازرسانی به روستاهای بقمج، گاش و اندیشش از توابع شهرستان چناران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان خراسان رضوی، سال ۱۳۹۵، طرح هادی روستاهای استان خراسان رضوی، سازمان مسکن و شهرسازی، استان خراسان رضوی
 24. www.barghnews.com
 25. Feasibility of Gas-Engine-Based Commercial Building Cogeneration in Iran case study: shopping Mall with 6 MW electrical demand in Mashhad, Tadbir Energy Mobtakeran Company, 2016
 26. www.meedc.ir
 27. L.G. Acuña, M. Lake, R.V. Padilla, Y.Y. Lim, E.G. Ponzón, Y.C.S. Too, Modelling autonomous hybrid photovoltaic-wind energy systems under a new reliability approach, Energy conversion and management, 172 (2018) 357-369.
 28. گزارش امکان‌سنجی روستاهای محور باجگیران، امام قلی و کپکان شهرستان‌های قوچان و درگز، مهندسین مشاور پیمایش گستر توس، شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی، سال ۱۳۹۸.
 29. محمد سعید خاتمی، حمیدرضا افشون، سید مهدی جباری، "مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکه توزیع گاز طبیعی" ، نشریه مهندسی گاز ایران، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۹۹.
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401