ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

انستیتو مهندسی نفت، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اسیدکاری ماتریسی  یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش و نگهداشت بهره‌دهی طولانی مدت چاه است. اسیدکاری ماتریسی چاه‌های انحرافی عمیق  در مخازن هتروژنژ/ناهمگون یک کار چالش‌برانگیز است. بنابراین، ارزیابی عملکرد عملیات قبل و بعد از اسیدکاری اهمیت بسیار بسزایی دارد. این مطالعه تحلیل چاه‌آزمایی با استفاده از تکنیک دی-کانولوشن و همچنین آنالیز تست فشار گذرا مرسوم به همراه تفسیر داده‌های آزمایش سرچاهی و نمودارگیری تولید و برای ارزیابی عملکرد اسیدکاری ماتریسی و بهبود تحویل‌دهی چاه  در یک مخزن گاز میعانی کربناته چندلایه‌ای را ارائه می‌کند. این ارزیابی می‌تواند برای بهینه‌سازی استراتژی عملیات ماتریسی در چاه‌های اطراف  و متعاقب آن برای اجرای عملیات اصلاحی موثر  در چاه‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج diagnosis results داده‌های آزمایش سطحی حاکی از عملیات موفقیت‌آمیز اسیدکاری ماتریسی می‌باشد و شاخص بهره‌دهی کل  حدود سه برابر افزایش یافته است. علاوه بر این فشار جریانی سرچاهی  حدود ۶۲۳ پام افزایش و میزان انداخت فشار  به یک سوم (۱/۳) کاهش یافت. با بکارگیری مزیت برداشت و تفسیر نمودارهای تولید و تحلیل چاه‌آزمایی در سیستم‌های چندلایه، تحریک چاه عمدتاً عمیق‌ترین لایه مخزنی با بالاترین فشار را تحت تاثیر قرار داده بود. بنابراین ضریب پوسته نامطلوب لایه‌های مخزنی مختلف بطور یکنواخت برطرف نگردیده بود. این مهم بایستی در طراحی عملیات‌های اسیدکاری آتی در چاه‌های اطراف /مشابه مورد توجه قرار گیرد به نحوی که هدایت اسید  در مخزن به سمت فواصل مخزنی که کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند کنترل گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Matrix Acidizing Job in a Layered Gas Condensate Carbonate Reservoir Using Deconvolution Analysis of Well Test Data Combined with Production Logging Data Interpretation

نویسنده [English]

 • Roya Geravand

University of Tehran , Institute of Petroleum Engineering, Tehran, Iran

چکیده [English]

Acid matrix treatment is one of the key jobs to increase and maintain the long-term well productivity. Matrix acidizing of deep slanted wells in heterogeneous reservoirs is a challenging task. Thus, performance evaluation of pre- and post- stimulation job is of great importance. This study presents the analysis of well test data using deconvolution and also conventional pressure transient analysis (PTA), combined with the interpretation of surface well testing, data from production logging tool (PLT), and petrophysical logs to evaluate the performance of matrix acidizing and well deliverability improvement in a gas-condensate multi-layered carbonate reservoir. This evaluation can be used to optimize the acid matrix treatment strategy in offset wells and, consequently to perform an effective remediation in future wells. The diagnosis results using the surface data has indicated a successful acid matrix treatment job with having an improved total productivity index by a factor of three. Furthermore, it has shown that the wellhead flowing pressure has increased by 623 psi and drawdown has decreased to one third. Additionally, taking advantage of combining PLT and PTA analysis for multilayer systems, it has been found out that, the acid treatment has mostly affected the deepest reservoir layer with higher pressure. Hence, the unfavorable skin  effect of different reservoir layers have not been removed uniformly, which needs to be considered in designing the future acid job for offset wells  to control  acid diversion in the reservoir towards less affected intervals. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deconvolution
 • Pressure Transient Analysis
 • Production Logging
 • Matrix-Acidizing
 • Gas Condensate Carbonate Reservoirs
 1. Abou-Sayed, I. S., et al. (2005). Well stimulation technology for thick carbonate reservoirs. International Petroleum Technology Conference.
 2. Bobby, D., and Poe, Jr., [2006] Production optimization methodology for multilayer commingled reservoirs using commingled reservoir production performance data and production logging information, US Patent 7,062,420.
 3. Gringarten, A.C. [2008] From straight lines to deconvolution: The evolution of the state-of-the-art in well test analysis, SPE Reservoir Evaluation & Engineering 11(1), 41-62.
 4. Gringarten, A.C. [2010] Practical use of well test deconvolution, SPE-134534-MS presented at SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 19-22 September, Florence, Italy.
 5. HONG-WEI, Song; GUO-FENG, Yang. Multiple [2016] Flow Rate Well Testing with Production Logging in Determining Production Formation Dynamics Parameter, EJGE, 24 (21). ‏
 6. Huner, K.H., and Pshtiwan, T.M.J., [2018] Matrix Acidizing of Carbonate Formations: A Case Study, International Journal of Engineering and Techniques, 4(2), 851-858.
   
  ILK, D., Valko, P.P., Blasingame, T.A. [2005] DECONVOLUTION OF VARIABLE RATE RESERVOIR PERFORMANCE DATA USING B-SPLINES, MSc. dissertation, Texas A&M University, College Station, Texas. December 2005.
 7. ILK, D. [2010] Well performance analysis for low to ultra-low permeability reservoir systems, PhD dissertation, Texas A&M University, College Station, Texas. August 2010.
 8. Ecrin 4.30. Deconvolution process, Software Tutorial 2015 Kappa Engineering, France.
 9. Kgogo, T.C. [2011] Well test analysis of low permeability medium-rich to rich gas-condensate homogeneous and layered reservoirs, PhD dissertation, Centre for petroleum studies, Department of Earth Science and Engineering, Imperial College London, February 2011.
 10. Liu, W., Liu, Y., Han, G., Zhang, J., and Wan, Y. [2017] An improved deconvolution algorithm using B-splines for well-test data analysis in petroleum engineering, J. Petrol. Sci. Eng. 149, 306-314.
 11. Onur, M., Cinar, M., ILK, D., Valko, P.P., Blasingame, T.A. and Hegeman, P.S. [2008] An investigation of recent deconvolution methods for well-test data analysis, SPE J. 13(2), 226-247. 
 12. Prouvost, L.P., and Economides, M.J., [1987] Real-time Evaluation of Matrix Acidizing treatments, Journal of Petroleum Science and Engineering, 1 (2), p.145-154.
 13. Prouvost, L.P., and Economides, M.J., [1989] Applications of Real Time Matrix Acidizing Evaluation Method, SPE Production Engineering, SPE-17156, 4, No. 6., p.4001-407.
 14. Shuchart, C. E., Jackson, S., Mendez-Santiago, J., Choi, N. H., Montgomery, J. K., Khemakhem, A. S., and Wang, Z. (2009, January 1). Effective Stimulation of Very Thick, Layered Carbonate Reservoirs Without the Use of Mechanical Isolation, IPTC-13621-MS.
 15. Schlumberger [2013], Oilfield Review, 25, No.3.
 16. Clarkson and C. R (2011). Reservoir Engineering for Unconventional Gas Reservoirs: What Do We Have to Consider Van Domelen, M., et al. (1994). The application of core and well testing to fracture acidizing treatment design: a case study. European Production Operations Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers.
 17. Ziauddin, M. and J. Robert (2003). Method of optimizing the design, stimulation and evaluation of matrix treatment in a reservoir, Google Patents.
 18. HUNT, James L. Method for evaluating acidizing operations. U.S. Patent No 5,458,192,1995.
 19. Levitan M 2005 Practical Application of Pressure/Rate Deconvolution to Analysis of Real Well Tests SPE 84290-PA, 8, 113–121.
 20. Von Schroeter T, Hollaender F, and Gringarten A C 2002 Analysis of well test data from permanent downhole gauges by deconvolution SPE Annual Technical Conference and Exhibition.  
 21. Boyun Geo, C. W. Lyons, Ali Ghalambor (2007) Petroleum Engineering, A Computer-Assisted Approach, Gulf Professional Pub, ISBN 1493303244, 321 pages.
 22. Churcher P. L., Kenny J., Lamb D.H., and Flach P.D. (1996) Characterizing horizontal well performance in a tight gas sand using pressure transient, production logging and geological data, SPE 37127, International Conference on Horizontal Well Technology, Calgary, Canada.
 23. Curtis C., Jacques M., Ron T., (1992), Trends in matrix acidizing, Schlumberger oilfield review. 
 24. Tian L., Shen Y., He S., Ma F., Luan G., Guo X., (2012) Research and application of deconvolution in well test analysis of Extra-low permeability sandstone reservoirs Petroleum Science and Technology, vol 30, no 22, pp. 2348-2359.
 25. Ahmed U. and Badry R., (1993) Production logging as an integral part of horizontal well transient pressure test (includes associated papers 28275 and 28928), SPE formation evaluation 8 (04), 280-286.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1402