آ

 • آتشی، حسین سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • آذرشین، شهلا بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • آذرشین، شهلا مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 6-11]

ا

 • ابدی، محمدتقی مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • ابراهیمی، هادی تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • ابروفراخ، مسلم شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 8-16]
 • احدی، حسین مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 10-16]
 • احمدی، رضا نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]
 • احمدی، سمیرا بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 6-15]
 • احمدی پویا، رضا شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-19]
 • ارجمندی فرد، اکرم اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • اسدی، علیرضا عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • اسدی مهماندوستی، الهام بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • اسفندیاری، نادیا مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 35-40]
 • اسفندیاری، نادیا شبیه‌سازی فرآیند بازیابی گازهای ارسالی به مشعل برای استفاده مجدد از آن‌ها به‌عنوان منابع سوخت هیدروکربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]
 • اسماعیل‌نژاد، احسان بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 28-38]
 • اسماعیلی مزیدی، حسین بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • اصالتی، ابراهیم امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 64-71]
 • افشون، حمید رضا مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 25-36]
 • افشون، حمید رضا بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • افشون، حمید رضا امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 8-17]
 • امامزاده، ابوالقاسم بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-36]
 • امانی، محمدجواد ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]
 • امیدخواه نسرین، محمدرضا طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • امیرخانی، مهدی بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • امیرعابدی، پریا ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • امیرفخریان، علی ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]
 • اورک، زینب ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • ایرانی، محمد بررسی تولید هیدروژن از طریق ریفورمینگ متان در رآکتورهای مونولیتی با استفاده از روش‌های CFD [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 50-57]
 • ایرانی، محمد مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • ایرانی، محمد بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • ایرانی، محمد شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • ایرانی، محمد ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-23]
 • ایرانی، محمد مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 40-52]
 • ایرانی، محمد بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 69-82]

ب

 • باقرنژاد، بیتا مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • بانژاد، امیرحسام بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • بریجانیان، حسین مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • بزرگ زاده، حمیدرضا جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]
 • بشیری، اکبر تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 68-80]
 • بصیرت، منصوره تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • بنازاده، حجت امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 8-17]
 • بنیاد، حمید ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • بنیاد، حمید بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • بهادران، فرزاد مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های تولید پروپیلن از طریق فناوری‌های هیدروژن زدایی پروپان (PDH) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 40-52]
 • بهبهانی، رضامسیبی عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 58-67]
 • بهبهانی، رضامسیبی بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • بهبهانی، رضامسیبی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 24-31]
 • بهبهانی، رضامسیبی قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • بهجت، یعقوب بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 69-82]
 • بهجونیا، مریم مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • بهرامی، مسعود بررسی مطالعات آزمایشگاهی و تئوری بهبود ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-16]
 • بهروز سرند، علیرضا شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-63]
 • بهمیاری، ایوب کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • بولاقی، شیرین شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 36-45]
 • بیژنی، مسعود بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • بیژنی، مسعود بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • بیژنی، مسعود بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • بیگی، محمد مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • بینایی، علیرضا شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]

پ

 • پاک سرشت، سعید ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • پورانفرد، عبدالرسول اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • پورپروانه، علیرضا تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • پورولی، احسان بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 64-72]
 • پوریانی، ابوذر طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • پیوندی، کیانا بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • پیوندی، کیانا بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]

ت

 • تاری، فائزه بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]
 • تبذر، امیر بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • تسبندی، مصطفی شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • توسلی، احمد مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]

ث

 • ثابت قدم اصفهانی، آرمین توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 59-68]
 • ثقه الاسلامی، ناصر شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-51]

ج

 • جاذبی زاده، محمدحسین ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]
 • جان بیگی، احسان بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 28-38]
 • جباری، سید مهدی مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 25-36]
 • جباری، سید مهدی بررسی فنی-اقتصادی راهکارهای تأمین انرژی حرارتی مناطق دور از شبکه گاز- مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 28-39]
 • جدا، فاطمه مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • جدی، محمد نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 8-14]
 • جزایری راد، هوشنگ عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 58-67]
 • جعفری، مصطفی شبیه‌سازی فرایند تبدیل گاز فلر به بنزین با رویکرد کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید محصول [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-63]
 • جعفری، مصطفی ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • جعفریان، احسان شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • جعفریان، احسان روشی نوین برای بهره‌برداری بهینه‌ از برج خنک‌کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 57-60]
 • جعفریان، احسان شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • جعفریان، احسان شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری بهبهانی، ترانه بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]
 • جعفری‌نصر، محمدرضا طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع‌سازی ال‌ان‌جی C3MR [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 14-25]
 • جعفری نصر، محمدرضا بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 6-15]
 • جمالی، جلیل بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • جمالی، جلیل شبیه‌سازی سه‌بعدی و بررسی تأثیر دما در ترک‌های شبه‌بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه‌ای [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 37-46]
 • جمشیدنژاد، زهرا برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-61]
 • جوکار، محمدصادق تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]

ح

 • حاج میرزایی، سعید عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 58-67]
 • حاجی پور، مستانه امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 64-71]
 • حاجی زمان، سجاد شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • حاجیلری، نسیبه بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 18-26]
 • حبیبی، محمدرضا امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • حبیبی، محمدرضا آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، نادیا مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • حسنوند، امین شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • حسنوند، امین شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، آزاده مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • حسینی، علی بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • حسینی، محسن جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • حقیقی اصل، علی بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]
 • حیاتی، رضا مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 70-76]
 • حیاتی، رضا شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • حیاتی، رضا ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 17-23]
 • حیدری، دل آرا قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]

خ

 • خاتمی، سیدمحمدسعید مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 25-36]
 • خالدی سردشتی، محمد امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • خانچی، معصومه بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]
 • خدری، حمید نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 8-14]
 • خدری، حمید برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-61]
 • خضرایی، شیرین ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 15-24]

د

 • داودبیگی، یگانه توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 59-68]
 • درخشان، محمد مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 35-40]
 • درفشان، محسن ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • درفشان، مسعود ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 29-41]
 • دلجو، محمد شهاب ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • دهقانی، فضل اله شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 24-31]
 • دهقانی اشکذری، اشرف مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 70-76]
 • دودمان کوشکی، محمدرضا بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 32-36]
 • دوستی، محمد بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]

ر

 • راکی، هادی شبیه‌سازی سه‌بعدی و بررسی تأثیر دما در ترک‌های شبه‌بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه‌ای [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 37-46]
 • رجبی، محمد علی راهکارهای پیشگیری از دعاوی در پیمان‌های صنعت گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 69-79]
 • رجبی، میثم بررسی ضرورت ایجاد مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 28-38]
 • رحمانی، نسیم بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • رحیمی، رهبر شبیه سازی استاتیک و دینامیک واحد خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 36-45]
 • رحیمی، رهبر تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 61-68]
 • رحیمی، غلامعلی تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 33-38]
 • رحیمی خامنه، علی تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • رزاقی، کیانوش شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • رزمجوئی، سام سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • رستمی خداوردیلو، خدیجه بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • رستمی خداوردیلو، خدیجه بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • رسولی، ناصر مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • رشیدی، علیمراد مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • رضازاده، پیمان شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • رهبر شهروزی، جواد تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • روزبهانی، احمد بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]
 • ریاضی، مسعود بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-35]

ز

 • زاجکانیها، فاطمه برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • زارع، آفرین مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • زارع، آفرین شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفاری در مخازن هیدرات گازی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • زارع، سهیلا اثر تعادل بخار-مایع بر جذب گاز CO2 توسط محلول آبی پپرازین و مایع یونی به روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]
 • زارع، مرجان مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • زارع نژاد، بهمن بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • زرکش، مهشید مدل‌سازی فرآیند اکسایش زوجی متان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 60-69]
 • زرین پاشنه، سعید بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]
 • زمانی، یحیی بررسی عملکرد نانوکاتالیست آهن در تولید سوخت‌های مایع از گازهای سنتزی: مطالعات تجربی و مدل‌سازی CFD [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 57-66]
 • زمانی، یحیی تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • زمانی، یحیی مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • زمانیان، اکبر تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • زندی لک، زهرا شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • زهدی، سید حسین گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • زین العابدینی، لیلا مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 42-60]
 • زیودار، مرتضی شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 8-16]

س

 • سالمی مجرد، محمد عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • سبحانی، زینب امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • سبحانی، زینب آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپاسی فر، سجاد بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • سخندانی، محمدرضا عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • سردشتی بیرجندی، محمد رضا شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • سردشتی بیرجندی، محمدرضا شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • سرگزی، دانیال کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • سرمد، مهران شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • سرمد، مهران تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • سفیری، امیر بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]
 • سکوتی نسیمی، رضا تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 68-80]
 • سلاطین، پروانه کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 29-46]
 • سلطانعلی، سعید بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 12-28]
 • سلیمی، جواد مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 31-43]
 • سلیمی، فرهاد مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 31-43]
 • سمیعی، روح اله طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • سید مرتضی حسینی، راحله جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 53-63]
 • سید مرتضی حسینی، راحله بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • سید موسوی، سید امیرحسین سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • سیف، سیدشایان ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • سیف، سیدشایان شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • سیف الهی، محسن تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 68-80]

ش

 • شادی زاده، سید رضا ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]
 • شجاعی، سامره طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • شرکت توسلی، منصوره مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • شریعتی زارچ، معصومه نگاهی به وضعیت هلیوم در جهان به‌منظور برنامه‌ریزی برای این منبع اقتصادی مهم جدید برای ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 39-47]
 • شریعتی نیاسر، مجتبی مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 10-16]
 • شریعتی نیاسر، مجتبی سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 46-52]
 • شریعتی نیاسر، مجتبی مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • شریعتی نیاسر، مجتبی جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • شریفی، سید محمد حسین توزیع میکرو/نانوذرات ZrO2 بر روی فولاد ST37 به کمک فرآیند اصطکاک اغتشاشی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء خواص فولاد در برابر خوردگی [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 59-68]
 • شکاریان، احسان استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-42]
 • شکرریز، مرضیه بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 64-69]
 • شکری، سعید تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 61-68]
 • شهابی فر، احمد بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • شهرکی، فرهاد شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • شهرکی، فرهاد شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • شهرکی، فرهاد شبیه‌سازی فرآیند استحصال گوگرد در واحد حذف گازهای اسیدی پالایشگاه گازی خانگیران با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرکی، فرهاد شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • شهرودباری، عیسی مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-32]
 • شهسواری، علیرضا شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • شیردل عبدالملکی، آذر جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 16-23]

ص

 • صابری، محمدحسین مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • صابری، محمدحسین بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • صادقپور گلویک، سعید مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • صادقی، جعفر شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • صادقی، جعفر شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 57-75]
 • صباغیان، محمدمهدی امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 64-71]
 • صحرایی، صادق تحلیل راهبردی SWOT-ANP مخازن گاز غیرمتداول ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 12-22]
 • صراف‌زاده، محمدحسین ارزیابی اقتصادی تولید هم‌زمان آب شیرین و برق با استفاده از گازهای فلر عسلویه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • صفری، محمد امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]

ط

 • طاهری، سعید حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 20-30]
 • طاهری، سید علی مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • طوماس، اونیک بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 16-20]
 • طیاری، مهناز مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 8-15]
 • طیبی عراقی، محمد ابراهیم مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 8-28]

ع

 • عامل کاشی پز، محمد بررسی خوردگی توأم با تنش (SSC) در ناحیه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • عاملی، فروغ مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 42-60]
 • عبادی، امین برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-61]
 • عباسعلی خمه، حسین آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس قربانی، مریم بررسی روش‌های مهار هیدروژن سولفید در صنعت نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 24-32]
 • عباسیان راد، شیوا بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • عباسیان راد، شیوا بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • عبدشیخی، میثم مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • عرب ابوسعدی، زهرا مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 6-15]
 • عرب ابوسعدی، زهرا مقایسه مدل‌سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 20-30]
 • عرب ابوسعدی، زهرا کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 26-34]
 • عرب ابوسعدی، زهرا مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 58-63]
 • عزتی، معصومه سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 46-52]
 • علوی، سیدمحمدتقی بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • علی دوست، سمیه بررسی مطالعات آزمایشگاهی و تئوری بهبود ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 7-16]
 • عموزادخلیلی، حسین مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 8-28]

غ

 • غریبی، مهتاب گذر از پژوهش به فناوری: تکنولوژی نوین پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 29-36]
 • غضنفری، محمد حسین بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات سبک وزن کلوئیدی گازی افرونی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 77-88]
 • غلامرضازاده، علیرضا امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • غلامی امیرسالاری، یدالله شبیه‌سازی فرآیند بازیابی گازهای ارسالی به مشعل برای استفاده مجدد از آن‌ها به‌عنوان منابع سوخت هیدروکربنی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 76-85]

ف

 • فتوره‌چی، نیلوفر تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • فتوره‌چی، نیلوفر مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • فتوره چی، هومن تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 61-68]
 • فرزاد، ایمان نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]
 • فرشچی تبریزی، فرشاد سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 58-68]
 • فرهادی، اسدالله مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 8-27]

ق

 • قاسمی کفرودی، اسماعیل شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • قاسمی کفرودی، اسماعیل امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • قاسمی کفرودی، اسماعیل آنالیز ترمودینامیکی و زیست‌محیطی استفاده از سیستم تولید انرژی همزمان خورشیدی-پیل سوختی در منازل مسکونی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمیه، رحیم برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 47-61]
 • قربانی لاچوانی، مجید قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 83-92]
 • قضاتلو، احمد جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 37-45]
 • قضاتلو، احمد شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفاری در مخازن هیدرات گازی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • قضاتلو، احمد بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرآیند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره‌سازی و پایداری آن [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 8-19]
 • قضاتلو، احمد بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 6-16]
 • قضاتلو، احمد تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 47-56]
 • قضاتلو، احمد تسریع فرایند هسته‌زایی به کمک نانومواد متخلخل در ذخیره‌سازی گاز [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-81]
 • قنبری پاکدهی، شهرام مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]

ک

 • کارزرونی، حنیف تحلیل راهبردی SWOT-ANP مخازن گاز غیرمتداول ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 12-22]
 • کاشانی، محمد بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • کاشفی، کاظم مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • کاشفی، کاظم ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • کاشفی، کاظم شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • کاشفی، کاظم بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • کاشفی، کاظم برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • کاظم زاده، یوسف بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده‌ی شکافدار [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-35]
 • کشارو، جواد شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 46-51]
 • کلانتری‌اصل، عظیم ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]
 • کمکی، چوقی بایرام بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 39-56]
 • کولیوند، امین شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 43-52]
 • کیانی، آراد بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک با استفاده از داده‌های چاه پیمایی در یکی از میدان‌های نفتی ناحیه دشت آبادان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 18-27]
 • کیانی، آراد ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • کیوانی، فاطمه ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]

گ

 • گراوند، رویا ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته با استفاده از آنالیز چاه آزمایی دی‌کانولوشن و تفسیر نمودارهای تولید [(مقالات آماده انتشار)]
 • گل کاری، عبداله کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-56]
 • گودرزوند چگینی، فاطمه ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • گودرزوند چگینی، فاطمه بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • گودرزوند چگینی، فاطمه برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • گودرزی، آذرخش کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 26-34]

ل

 • لطیفی، بهرنگ مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 8-28]

م

 • مانیان، محمدعلی امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی تهران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 28-42]
 • مباشری، زهرا گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 59-68]
 • مجد تیموری، همدم بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 69-79]
 • محبی کلهری، داود شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 8-16]
 • محجوبی، علی‌اصغر برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • محمدی، الهام طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع‌سازی ال‌ان‌جی C3MR [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 14-25]
 • محمدی، محمود تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • محمدی آزاد، سیامک بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • محمدی قهدریجانی، علیرضا بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]
 • محمودی، مهرزاد بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 64-72]
 • محمودی، مهرزاد مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 6-11]
 • مرادی، محمدرضا امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 8-17]
 • مردانگاهی، بهارک عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • مرسلی، شیدا سولفور زدایی از جریان‌های گازی به کمک نانو ذرات اکسید روی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 46-52]
 • مشایخی، زهرا مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • مشرفی، ایرج بهینه‌سازی و ارزیابی واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از روش ژنتیک الگوریتم با جستجوی مجذوری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 31-63]
 • مشهدی، احمد بررسی روش‌های مهار هیدروژن سولفید در صنعت نفت و گاز [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 24-32]
 • مصلح، سلیمان بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • معصومی، مجید مدل‌سازی هیبریدی شبکه عصبی– الگوریتم ژنتیک برای جداسازی پارافین‌های خطی و شاخه‌ای به‌وسیله فرایند جذب به‌منظور ارتقای عدد اکتان بنزین [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 18-27]
 • معین، پیمان شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-13]
 • ملکشاه، آرزو جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 53-63]
 • ملکشاه، آرزو بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • ملکی، اشکان بررسی روش‌های مختلف نمک‌زدایی از نفت خام و نحوه عملکرد انواع نمک‌زدای الکترواستاتیکی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 64-72]
 • ملکی، اشکان مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 6-11]
 • ملکی، اشکان ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]
 • مهدویان، مجید تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • مهدی آبادی، امیر واکاوی الگوی مناسب خدمات در صنعت گاز مایع ایران: رویکرد کلاس جهانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 53-67]
 • مهدی پور، حمیدرضا مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های خنک‌سازی گاز داغ خروجی از راکتور واحد پاک‌سازی گاز پسماند [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 70-76]
 • مهرانی، هرمز طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 47-58]
 • مهرپویا، مهدی تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید هم‌زمان بر پایۀ تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-52]
 • میاندهی، محسن شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • میرزایی، مریم مکانیزم‌های جداسازی گازها توسط غشاء [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 10-16]

ن

 • نائیجی، پریسا اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • نادری، آرش استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 33-42]
 • نجفی، آرش حفاظت مخازن ذخیره گازهای مایع تحت فشار از رخداد BLEVE [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 20-30]
 • نعمتی، سید محمدرضا شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 5-19]
 • نودل، توحید بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 44-56]
 • نودل، توحید برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 68-80]
 • نوربخش، حسام‌‌ الدین تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-42]
 • نورپور، زینب مروری بر نانو جاذب‌های آلی- فلزی و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای نم‌زدایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-39]
 • نوری، سجاد شبیه‌سازی و بهینه‌سازی بخش تصفیه هیدروژنی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم‌افزار Aspen Hysys [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 7-17]
 • نوعی، مازیار بهینه‌سازی افزایش تولید با یکی از روش فرازآوری مصنوعی برای افزایش تولید از یکی از چاه‌های میدان نفتی اهواز [دوره 10، شماره 1، 1402، صفحه 43-58]
 • نیکنام شاهرک، مهدی امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]

و

 • والهءشیدا، پیوند مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 16-24]
 • وحدانی، حسین ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 62-75]
 • ورامینیان، فرشاد اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 43-49]
 • ورامینیان، فرشاد بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 6-11]
 • ورامینیان، فرشاد بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 52-56]
 • وطنی، ضحی نقش مکانیسم نفوذ مولکولی گاز در تولید از مخازن نفتی شکاف‌دار [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 77-86]

ه

 • هاتفی، محمدعلی ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره‌وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-76]
 • هاشم آبادی، سید حسن عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 17-28]
 • هرمزی، فرامرز بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-33]

ی

 • یارمحمد توسکی، مجید مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 16-24]
 • یساول، سمیرا کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 29-46]
 • یعقوب خواه، ایمان تعادل شیمیایی و فازی در فرایند استریفیکاسیون استیک اسید با اتانول در حضور دی‌اکسیدکربن فوق ‌بحرانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-46]
 • یوسف‌زادگان، محمدصادق ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • یوسف‌زادگان، محمدصادق شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]