دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-75 

مقاله ترویجی

مروری بر واحدهای عملیاتی و فرآیندهای پالایشگاه‌های گاز

صفحه 8-15

منصوره شرکت توسلی؛ مهناز طیاری؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ مریم بهجونیا


جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن بر روی غربال مولکولی کربنی وکربن فعال

صفحه 16-23

حمیدرضا بزرگ زاده؛ آذر شیردل عبدالملکی


بررسی روش‌های مهار هیدروژن سولفید در صنعت نفت و گاز

صفحه 24-32

مریم عباس قربانی؛ احمد مشهدی


استفاده از نانوفناوری در ازدیاد برداشت از مخازن

صفحه 33-42

احسان شکاریان؛ آرش نادری


اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران

صفحه 43-49

اکرم ارجمندی فرد؛ پریسا نائیجی؛ فرشاد ورامینیان


بررسی تولید هیدروژن از طریق ریفورمینگ متان در رآکتورهای مونولیتی با استفاده از روش‌های CFD

صفحه 50-57

محمد ایرانی


عیب‌یابی و رفع عیب برج جذب گازترش به‌وسیله شبکه‌های عصبی

صفحه 58-67

سعید حاج میرزایی؛ رضامسیبی بهبهانی؛ هوشنگ جزایری راد