دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1398، صفحه 1-68 

مقاله ترویجی

بررسی اثر ساختار پلی استایرنی سورفکتانت SDBS بر فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور نانوذرات روی

صفحه 6-16

احمد قضاتلو؛ شهلا آذرشین


ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع

صفحه 17-23

محمد ایرانی؛ رضا حیاتی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام

صفحه 24-31

فضل اله دهقانی؛ رضامسیبی بهبهانی


بررسی بصری تزریق فوم در یک محیط متخلخل شکاف‌دار شفاف

صفحه 32-36

محمدرضا دودمان کوشکی؛ ابوالقاسم امامزاده


تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل

صفحه 37-42

حسام‌‌ الدین نوربخش؛ هادی ابراهیمی؛ اکبر زمانیان؛ جواد رهبر شهروزی؛ یحیی زمانی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد جداسازی هوای پتروشیمی لرستان با استفاده از نرم‌افزار ASPEN HYSYS

صفحه 43-52

احسان جعفریان؛ امین حسنوند؛ امین کولیوند؛ سجاد حاجی زمان؛ پیمان رضازاده


جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران

صفحه 53-63

راحله سید مرتضی حسینی؛ آرزو ملکشاه