دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1399، صفحه 1-71 

مقاله ترویجی

بررسی واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک

صفحه 6-15

محمدرضا جعفری نصر؛ سمیرا احمدی


مدل‌سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکرورآکتورهای منتخب با استفاده از نرم‌افزار کامسول

صفحه 16-24

پیوند والهءشیدا؛ مجید یارمحمد توسکی


مروری بر روش‌های نوین برآورد موجودی انتشار متان در شبکۀ توزیع گاز طبیعی

صفحه 25-36

سیدمحمدسعید خاتمی؛ حمید رضا افشون؛ سید مهدی جباری


شبیه‌سازی سه‌بعدی و بررسی تأثیر دما در ترک‌های شبه‌بیضوی محوری و محیطی در مخازن استوانه‌ای

صفحه 37-46

جلیل جمالی؛ هادی راکی


تحلیل فنی و کاربردی واحدهای قابل‌حمل LNG در کشور

صفحه 47-56

احمد قضاتلو؛ نیلوفر فتوره‌چی؛ مهران سرمد؛ منصوره بصیرت


روشی نوین برای بهره‌برداری بهینه‌ از برج خنک‌کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صفحه 57-60

احسان جعفریان


بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی

صفحه 61-69

راحله سید مرتضی حسینی؛ آرزو ملکشاه