دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اسفند 1400، صفحه 1-76 

مقاله ترویجی

مروری بر واحدهای عملیاتی واحد فراورش مرکزی نفت

صفحه 6-11

اشکان ملکی؛ شهلا آذرشین؛ مهرزاد محمودی


تحلیل راهبردی SWOT-ANP مخازن گاز غیرمتداول ایران

صفحه 12-22

صادق صحرایی؛ حنیف کارزرونی


مطالعه و ساخت نانو کاتالیست مس و بررسی عملکرد آن در واکنش اکسیداسیون مونواکسید کربن به دی‌اکسید کربن

صفحه 23-32

بیتا باقرنژاد؛ یحیی زمانی؛ عیسی شهرودباری


تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران)

صفحه 33-38

محمدصادق جوکار؛ غلامعلی رحیمی


بررسی عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی)

صفحه 39-56

چوقی بایرام کمکی؛ سیدمحمدتقی علوی؛ احمد شهابی فر


شبیه‌سازی پایا و دینامیکی واحد شیرین سازی گاز توسط حلال جایگزین

صفحه 57-73

زهرا زندی لک؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی؛ جعفر صادقی