دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 15، شهریور 1401، صفحه 8-85 

مقاله ترویجی

امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مینی LNG جهت تأمین گاز مصرف‌کننده‌های عمده استان خراسان رضوی در زمان‌های پیک مصرف

صفحه 8-17

حجت بنازاده؛ حمید رضا افشون؛ محمدرضا مرادی


بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز

صفحه 18-26

نسیبه حاجیلری


ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سازند پابده به عنوان سنگ منشا احتمالی در گستره فروافتادگی دزفول، جنوب غربی ایران

صفحه 27-38

اشکان ملکی؛ زینب اورک؛ آراد کیانی


کاربرد نانوفوتوکاتالیست در تولید گاز سنتز جهت تولید متانول تجدید پذیر: مطالعه آزمایشگاهی و مروری

صفحه 39-56

عبداله گل کاری؛ ایوب بهمیاری؛ دانیال سرگزی


مقاله کاربردی

شبیه‌سازی دینامیکی و بررسی تغییرات پارامترهای عملیاتی بر میزان گوگرد تولیدی در واحد SRU- مطالعه موردی پالایشگاه یکم مجتمع گاز پارس جنوبی

صفحه 57-75

علیرضا شهسواری؛ علیرضا بینایی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی؛ جعفر صادقی


مقاله ترویجی

شبیه‌سازی فرآیند بازیابی گازهای ارسالی به مشعل برای استفاده مجدد از آن‌ها به‌عنوان منابع سوخت هیدروکربنی

صفحه 76-85

یدالله غلامی امیرسالاری؛ نادیا اسفندیاری