دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1401، صفحه 8-93 

مقاله کاربردی

مکان‌یابی مخازن استراتژیک نفت و گاز با تلفیق تکنیک تصمیم‌گیری گروهی و برنامه‌ریزی خطی

صفحه 8-28

بهرنگ لطیفی؛ محمد ابراهیم طیبی عراقی؛ حسین عموزادخلیلی


مقاله ترویجی

کشش تقاضای گاز در گروه کشورهای منتخب

صفحه 29-46

سمیرا یساول؛ پروانه سلاطین


مقاله پژوهشی

طراحی مدل رویگردانی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران)

صفحه 47-58

ابوذر پوریانی؛ هرمز مهرانی؛ روح اله سمیعی؛ سامره شجاعی؛ محمدرضا امیدخواه نسرین


گوگردزدایی اکسایشی نفتای سبک در حضور کاتالیست اکسید روی بر پایه زئولیت

صفحه 59-68

زهرا مباشری؛ سید حسین زهدی


بررسی عملکرد فلر پر فشار پالایشگاه پنجم پارس جنوبی و عوامل موثر برعملکرد آن با استفاده از شبیه سازی CFD

صفحه 69-82

محمد ایرانی؛ یعقوب بهجت


مقاله ترویجی

قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز

صفحه 83-92

دل آرا حیدری؛ مجید قربانی لاچوانی؛ رضامسیبی بهبهانی