اخبار و اعلانات

هفدهمین شماره نشریه مهندسی گاز ایران منتشر شد

      بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مقالات دوره ۱۰، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۲ نشریه مهندسی گاز ایران منتشر شده است. فایل کلی مقالات این شماره   سرمقاله : مدیریت بهره‌وری در صنایع  صفحه ۶، پروفسور رهبر رحیمی مشاهده سرمقاله   1. مروری بر سنتز متانول، پیشنهاد سازوکار تولید بر اساس پتانسیل تعلیق کلوئیدی و روش DFT صفحه ۸-۲۷، DOR: 20.1001.1.25885251.1402.10.1.1.5 اسدالله فرهادی مشاهده مقاله | اصل مقاله   2. امکان‌سنجی اقتصادی و محیط ‌زیستی استفاده از سیستم ...

مطالعه بیشتر