مطالعه حلال‌های فیزیکی مورد استفاده در فرایندهای حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 گروه مهندسی شیمیی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 توسعه و بهینه‌سازی فناوری‌های انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

4 مرکز ایده پردازان جوان، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

امروزه حذف گازهای اسیدی از جریان‌های گازی با استفاده از حلال‌های فیزیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تا به حال هشت فرایند با استفاده از هفت حلال فیزیکی شناخته شده است که در این مطالعه به بررسی فنی- اقتصادی فرایندهای حلال‌های فیزیکی توسعه داده شده، مزایا و معایب و نوع کاربرد هر فرایند برای گرفتن گازهای اسیدی از یک جریان گازی پرداخته شده است. فرایندهای تجاری شده حلال‌های فیزیکی در سرتاسر جهان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نتیجه گیری می‌شود که حلال‌های فیزیکی برای فرایندهای با فشار عملیاتی بالا و غلظت بالای گازهای اسیدی مناسب هستند و در مقایسه با حلال‌های شیمیایی انرژی کمتری مصرف می‌کنند و تخریب کمتری دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Physical Solvents Suitable for Acid Gas Removal Processes from Gas Streams

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Taheri 1
 • Afarin Zarei 2
 • Kazem Kashefi 3
 • Nadia Hasanzadeh 4

1 Gas Institute, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran

2 Chemical Engineering Department, Tehran-North Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran

3 Gas Institute, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran

4 Idea Center, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays acid gas removal from gas streams using physical solvents is very common. Till now eight processes that use seven different physical solvents has been developed. In this study economic-technical investigation of physical solvent processes, advantages, disadvantages and application of every process for capture of acid gas from a gas stream has examined. Also commercialized processes all over the world have investigated. It was found that physical solvents are appropriate for high pressure and concentrated acid gas streams and they use less energy and have higher degradation time compared to chemical solvents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Greenhouse Gas
 • Acid Gas
 • Air Pollution
 • Capture
 • Physical Solvent
 1. IEA, "Prospects for CO2 Capture and Storage," OECD/IEA, Paris2004.
 2. B. Burr and L. Lyddon, "Which physical solvent is best for acid gas removal?," Hydrocarbon Processing, pp. 43-50, January 2009.
 3. H. Herzog, "Assessing the Feasibility of Capturing CO2 from the Air," Massachusetts Institute of Technology2003.
 4. A. Kohl and R. Nielsen, Gas Purification, fifth ed.: Gulf Publishing Company, 1997.
 5. S. A. Ebenezer, "REMOVAL OF CARBON DIOXIDE FROM NATURAL GAS FOR LNG PRODUCTION," Norwegian University of Science and Technology2005.
 6. SFA Pacific Worldwide Gasification Database, 2004.
 7. P. Luby and M. R. Susta, "ZERO CARBON POWER GENERATION: IGCC AS THE PREMIUM OPTION," Powergen international, 2003.
 8. B. Burr and L. Lyddon, "A COMPARISON OF PHYSICAL SOLVENTS FOR ACID GAS REMOVAL," Bryan Research & Engineering, Inc.2008.
 • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1401