شبیه‌سازی و مقایسه روش‌های مختلف فرآورش بنزن از بنزین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

معاونت عملیات- بهره برداری پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)، سرخس، مشهد، ایران

چکیده

اساساً به منظور افزایش کیفیت بنزین نهایی تولید شده در واحدهای صنعتی، بایستی برخی از ترکیبات و یا ناخالصی‌های موجود در این فرآورده را جدا نمود. از جمله مهمترین این ناخالصی‌ها می‌توان به ترکیبات آروماتیک و بنزن اشاره کرد.  در برخی از واحدهای صنعتی (به ویژه واحدهای تبدیل کاتالیستی) با تزریق هیدروژن به بنزین در واحد هیدروژن زنی، محصولاتی نظیر بنزن و مشتقات آن، مواد سبک و پنتان را فرآوری می‌کنند. در چنین واحدهایی، کل خوراک، قبل از جداسازی سایر ترکیبات آن، به این واحد فرستاده می‌شود.  راهکار مناسب جهت کاهش هزینه‌های تولید و مصرف انرژی، تفکیک ترکیبات مزاحم همراه خوراک پیش از ورود به واحدهای بعدی است. در این مقاله، روش‌های جداسازی مختلف جهت تفکیک جزء C6  از بنزین خروجی از واحدهای تبدیل کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کلیه‌ی گزینه‌های احتمالی ممکن به کمک نسخه‌‌ی سال 2006 نرم‌افزار Aspen Hysys شبیه‌سازی و با یکدیگر مقایسه شدند.  بر پایه نتایج به‌دست آمده از طراحی و شبیه‌سازی، بهترین روش جداسازی برای مورد مطالعاتی فوق پیشنهاد گردیده است به‌طوری‌که با توجه به ملاحظات انرژی (میزان مصرف انرژی) و هزینه‌های عملیاتی (هزینه سالیانه کل)، برقراری رابطه بین آنها به گونه‌ای انجام شود که امکان دستیابی به یک سیستم جداسازی بهینه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation and Comparison Different Methods Separation for Benzene Removal

نویسندگان [English]

 • Reza Ahmadi Pouya
 • Seyed Mohammadreza Nemati

ShahidHashemenejad Gas Processing Company (S.G.P.C.), Sarakhs, Iran

چکیده [English]

Generally a gasoline production from catalytic reformer sends to hydrogenation for the separating of benzene and its precursors from gasoline. Indeed for access to desirable products, we need to inject hydrogen at hydrogenation unit. Whereas whole gasoline sends to hydrogenation unit then the consumption of hydrogen will increase. A suggestion for decrease hydrogen demand, we can design a separation system as Three Product System (TPS) for catalytic reformer. By designed system, initially we can separate C6 fraction from output gasoline and then solely sending C6 fraction to hydrogenation unit result in reduction of hydrogen's requirement. In this article has been discussed different form of TPS and estimated the performance of theirs with design costs and energy consumption .Ultimately with comparing of their performance, optimum separation system has been suggested for case study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Separation of benzene from gasoline
 • TPS separation system
 • Optimization of column sequencing
 1. King, C.J., 1980. Separation Processes, MacGraw Hill Inc., New York, 850 pp.
 2. Smith, R., 2005. Chemical Process Design And Integration, John Wily and Sons Ltd., London, 713 pp.
 3. Jain, S., R. Smith,  and  J.K. Kim,  2012. Synthesis of  heat-integrated distillation sequence  systems, Taiwan Institute of  Chemical Engineers Journal, 43(4): 525-534.
 4. Setty,Y.P., 2005. Optimization of  Distillation Sequences, Chemical Engineering Division Journal, 85(3): 69-75.
 5. Eliceche, A.M., and R.W.H, Sargent, 1981. Synthsis and  design of distillation  Systems, The Institution of Chemical Engineersn Journal, 61(1): 1-10.
 6. Stephanopoulos, G., B. Linnhoff, and A. Sophos, 1982.  Synthesis of Heat Integrated Distillation Sequences, The Institution of Chemical Engineers(IChemE) Jorurnal, 74: 111-120.
 7. Triantafyllou, C., and R. Smith, 1992. The Design and Optimization of Fully Thermally-coupled Distillation Columns, The Institution of Chemical Engineers(IChemE) Jorurnal, 70a: 118-126.
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401