بهبود شرایط تولید برای جلوگیری از پسماند مایع در یکی از چاه‌های گازی عمودی در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند،کد پستی1996-51335، تبریز، ایران

2 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱، تهران، ایران

چکیده

پسماند مایع یکی از مشکلات رایج در چاه‌های گازی است که می‌توانند سبب توقف تولید گردد. این پژوهش سعی کرده وقوع این پدیده را در یکی از میادین گاز میعانی خشکی ایران با استفاده از نرم‌افزار پاپیسیم بررسی کند. در این پژوهش تشکیل مایعات در مخزن گازی در میدان مورد نظر و رفتار این پدیده در طول تولید از چاه و روش‌های کنترل آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رخداد پسماند مایع در چاه به علت افشار در مخزن به اندازه ۲۲۰۰ پام می‌باشد، سپس نرخ بحرانی پسماند مایع مقدار ۲/۶ میلیون فوت مکعب توسط نرم‌افزار پایپسیم محاسبه شد و راهکارهای مناسب برای کنترل تولید از چاه و پسماند مایع با استفاده از تغییر قطر لوله و همچنین استفاده از کاهنده جریانی بررسی شد که نشان دهنده این بود که استفاده از کاهنده و لوله با قطر مناسب می‌تواند تأثیر مناسبی بر کنترل تولید بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving Production Conditions to Avoid Liquid Loading In one of the Vertical Gas Wells in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Dousti 1
 • Masoud Bijani 2
 • Hamdam Majd Teymouri 1
 • Sajjad Sepasifar 1

1 Department of Petroleum Engineering, Faculty of Oil and Gas Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

2 Department of Petroleum Engineering, Faculty of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Liquid Loading is one of the common problems in gas wells that can cause production to stop. This research has tried to investigate the occurrence of this phenomenon in one of Iran’s onshore condensate gas fields using PIPESIM software. In this research, the formation of liquids in the gas reservoir in the target field and the behavior of this phenomenon during production from the well and its control methods have been studied. The results of this research show the occurrence of liquid Loading in the well due to overflow in the reservoir of 2200 psi, then the critical rate of liquid loading of 6.2 million cubic feet was calculated by Pipesim software and the appropriate solutions to control the production from the well and LL It was checked by changing the diameter of the tubing and also using a choke, which showed that the use of a reducer and tubing with the right diameter can have a good effect on production control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liquid Loading
 • Vertical flow regimes
 • Gas production reduction
 • Two-phase flow regime
 • Production improvement
 • Critical rate of liquid loading
[1]    Lizda J.Mawarani, Widiyastuti Widiyastuti, and Heru Setyawan. Foams stabilized with silica nanoparticles derived from sodium silicate for gas well liquid unloading. Chemical Papers. 2023 Jan 27:1-0.
[2]    Mahmoud Hassan Yaqoup, Mustafa Okasha At­tijani, Mortada Ahmed Abdalla, Mohammed Hassan Omer, “Prediction of Liquid Loading in Gas Well (A1), and Solve It by Using Velocity String.” Sudan University of Science & Technology College of Petroleum Engineering & Technology, Department of Petroleum Engineering, November 2016, pages 1-13.
[3]    S. Shekhar, M. Kelkar, W. J. Hearn, L.L. Hain, “Improved Prediction of Liquid Loading in Gas Wells.” Paper (SPE 186088) Pear Approved, February 2017.
[4]    Subhashini Sankar, S. Arul Karthi, “Study of Identifying Liquid Loading in Gas Wells and Deliquification Techniques.” International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 8, Issue 06, June 2019.
[5]    Shu Luo, Mohan Kelkar, Eduardo Pereyra, Cem Sarica, “A New Comprehensive Model for Predicting Liquid Loading in Gas Wells” Paper (SPE 172501) Pear Approved, July 2014.
[6]    Tural Jafarov, Sami Al-Nuaim, “Critical Review of the Existing Liquid Loading Prediction Models for Vertical Gas Wells.” OTC-26526-MS, March 2016.
[7]    Liu Chang. "Advances in Gas Well Fluid Accumulation Modeling." Academic Journal of Science and Technology 5, no. 1 (2023): 169-178.
[8]    Princewill Maduabuchi Ikpeka, Michael Onyinyechukwu Okolo, “Li and Turner Modified model for Predicting Liquid Loading in Gas Wells” Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2019) 9: 1971-1993.
[9]    Fahad I. Syed, Salem Alnaqbi, Temoor Muther, Amirmasoud K. Dahaghi, Shahin Negahban, “mart shale gas production performance analysis using machine learning applications.” Petroleum Research, Volume 7, Issue 1, March 2022, Pages 21-31.
[10]    Kingsley Eromoses Abhulimen, K. E. Abhulimen, and A. D. Oladipupo. "Modelling of liquid loading in gas wells using a software-based approach." Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 13, no. 1 (2023): 1-17.
[11]    Abderraouf Chemmakh, Olusegun Stanley Tomomewo, Kegang Ling, Ahmed Shammari, “Evaluation of Liquid Loading in Gas Wells Using Machine Learning” PETROLEUM ENGINEERING STUDENT PUBLICATIONS, Volume 7, 2023.
[12]    Anton Skopich, Eduardo Pereyra, Cem Sarica, and Mohan Kelkar. "Pipe-diameter effect on liquid loading in vertical gas wells." SPE Production & Operations 30, no. 02 (2015): 164-176.
[13]    Fitrah Arachman, Kalwant Singh, James K. Forrest, and Monas O. Purba. "Liquid unloading in a big bore completion: A comparison among gas lift, intermittent production, and installation of velocity string." In SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, pp. SPE-88523. SPE, 2004.
[14]    James F. Lea Jr, Lynn Rowlan, “Nodal Analysis: Analyzing Loaded Wells.” Gas Well Deliquification (Third Edition), Gulf Drilling Guides 2019, Pages 37-45.
[15]    Jagmit Singh, Nozzle design and experimental evaluation to mitigate liquid loading in gas wells. Colorado School of Mines, 2018.
 • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 13 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1402