موضوعات = حقوق نفت و گاز
تحلیل محورهای سیاست گازی ترکیه برای بازنگری قراردادهای بلندمدت گازی (اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 33-38

محمدصادق جوکار؛ غلامعلی رحیمی


تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 68-80

محسن سیف الهی؛ اکبر بشیری؛ رضا سکوتی نسیمی


بررسی آثار تحریم بر قراردادهای نفتی بین‌المللی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 61-69

راحله سید مرتضی حسینی؛ آرزو ملکشاه


جایگاه قانونی قرارداد مشارکت در تولید در ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 53-63

راحله سید مرتضی حسینی؛ آرزو ملکشاه