دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، اسفند 1394، صفحه 1-80 

مقاله ترویجی

بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

صفحه 6-11

شیوا عباسیان راد؛ خدیجه رستمی خداوردیلو؛ فرشاد ورامینیان؛ کیانا پیوندی


بررسی و تحلیل ترمودینامیکی ریفورمینگ بخار گلیسیرین و اتانول در تولید هیدروژن

صفحه 12-28

امیر سفیری؛ معصومه خانچی؛ سعید سلطانعلی


گذر از پژوهش به فناوری: تکنولوژی نوین پلاسما در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

صفحه 29-36

مهتاب غریبی


جداسازی نوین متان از گاز طبیعی با نانو لوله‌های کربنی چند جداره در فرایند هیدرات

صفحه 37-45

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محسن حسینی


شناسایی و مطالعه مخاطرات فرآیندی و زیست محیطی در واحد تانک فارم پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس با روش HAZOP

صفحه 46-51

جواد کشارو؛ ناصر ثقه الاسلامی


بررسی آزمایشگاهی اثر هم‌افزایی آمینو ‌اسید گلایسین با نمک‌های فلزی مختلف، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان

صفحه 52-56

خدیجه رستمی خداوردیلو؛ شیوا عباسیان راد؛ کیانا پیوندی؛ فرشاد ورامینیان


سنتز فیشر تروپش برروی کاتالیست هتروژن با استفاده از گاز سنتز

صفحه 58-68

سید امیرحسین سید موسوی؛ حسین آتشی؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ سام رزمجوئی