موضوعات = گاز
ارائۀ یک روش جهت طراحی رآکتور ستون حبابی برای فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 17-23

محمد ایرانی؛ رضا حیاتی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 24-31

فضل اله دهقانی؛ رضا مسیبی بهبهانی


تولید گاز سنتز در رآکتور غیرکاتالیستی اکسیداسیون جزئی در محیط متخلخل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 37-42

حسام‌‌ الدین نوربخش؛ هادی ابراهیمی؛ اکبر زمانیان؛ جواد رهبر شهروزی؛ یحیی زمانی


شبیه‌سازی پدیده‌های تبخیر و میعان در مبدل Plate-Fin فرایند LNG با استفاده از روش CFD و ارزیابی عملکرد نرم‌افزار Aspen muse

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 6-13

محمد ایرانی؛ رضا حیاتی؛ مهران سرمد؛ پیمان معین


طراحی جدید مبدل حرارتی پلیت-فین در سیکل مایع‌سازی ال‌ان‌جی C3MR

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 14-25

محمدرضا جعفری‌نصر؛ الهام محمدی


کاهش ترکیبات سولفوردار ورودی به برج‌های جذب سطحی واحد گاز مایع جهت افزایش راندمان جاذب‌ها

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 26-34

آذرخش گودرزی؛ زهرا عرب ابوسعدی


مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش- ابوذر

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-40

محمد درخشان؛ نادیا اسفندیاری


مطالعۀ ژئوشیمیایی میعانات گازی نواحی کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی با استفاده از داده‌های ایزوتوپی و بایومارکری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-57

محمدحسین صابری؛ آزاده حسینی


مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 58-63

میثم عبدشیخی؛ زهرا عرب ابوسعدی


امکان‌سنجی و انتخاب فرایند مناسب جهت بازیافت گاز فلر در پالایشگاه پارسیان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 64-71

محمدمهدی صباغیان؛ مستانه حاجی پور؛ ابراهیم اصالتی


مروری بر فرآیندهای مختلف برای جلوگیری از رسوب گوگرد در خطوط لوله گاز طبیعی و مقایسه آن‌ها

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-43

فرهاد سلیمی؛ جواد سلیمی


بررسی نقش درآمدهای ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در پالایشگاه‌های گاز شهید هاشمی نژاد و فجر جم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 44-56

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ حمید بنیاد؛ محمد کاشانی


بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 57-67

مسعود بیژنی؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ سیامک محمدی آزاد


برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و فجر جم و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش انتشار در آن‌ها

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 68-80

کاظم کاشفی؛ توحید نودل؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ فاطمه زاجکانیها؛ علی‌اصغر محجوبی


مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 6-15

محمد بیگی؛ زهرا عرب ابوسعدی


بررسی روش‌های راه‌انداز‌ی واحدها‌ی باز‌یافت گوگرد (بستر سرد و گرم) و نوآور‌ی در روش بستر سرد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 16-20

اونیک طوماس


ارائۀ راهکارهای کاهش انتشار در تأسیسات انتقال گاز ایران و اولویت‌بندی فنی و اقتصادی آن‌ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 21-36

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ فاطمه گودرزوند چگینی؛ سعید پاک سرشت؛ حمید بنیاد


شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفاری در مخازن هیدرات گازی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 53-62

احمد قضاتلو؛ آفرین زارع


شناسایی منابع و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-71

کاظم کاشفی؛ سیدشایان سیف؛ محمدصادق یوسف‌زادگان؛ اسماعیل قاسمی کفرودی؛ محسن میاندهی؛ مصطفی تسبندی


نقش گاز در محیط‌ زیست و اقتصاد مقاومتی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 8-14

حمید خدری؛ محمد جدی


ارزیابی تراوش‌پذیری گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید از غشای شبکۀ آمیختۀ پباکس/پلی‌اتیلن‌گلایکول/نانوذرات روی‌اکسید

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 15-24

شیرین خضرایی؛ محمدحسین جاذبی زاده


برنامه استراتژیک منطقه پنج عملیات انتقال گاز، بر پایۀ تکنیک SWOT و روش وزن‌دهی SWARA با تأکید بر ارائۀ خدمات سبز

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 47-61

حمید خدری؛ رحیم قاسمیه؛ زهرا جمشیدنژاد؛ امین عبادی


ارزیابی عملکرد روابط تجربی برای تخمین خصوصیات مخازن گاز میعانی جنوب ایران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 62-75

فاطمه کیوانی؛ محمدجواد امانی؛ عظیم کلانتری‌اصل؛ حسین وحدانی


مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 17-28

محمدتقی ابدی؛ محمد ایرانی؛ احمد توسلی


امکان‌سنجی فنی- اقتصادی به‌کارگیری لوله‌های گرمایی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 40-56

محمد صفری؛ علیرضا غلامرضازاده؛ مهدی نیکنام شاهرک