مطالعۀ شبیه‌سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام (میدان جفیر) و مقایسۀ آن با تولید طبیعی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران

چکیده

از آنجایی که هنوز تقاضا برای نفت خام در بازارهای بین‌المللی در سطح بالایی می‌باشد که پیش‌بینی می‌گردد تا چند دهۀ دیگر نیز شرایط به همین‌گونه باشد، لذا افزایش تولید از مخازن هیدروکربوری می‌تواند نقش مؤثری در ثبات آیندۀ انرژی جهان داشته باشد. هم‌اکنون مناسب‌ترین روش ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری در کشور ایران (عدم افزایش میزان هزینه برای تولید هر بشکه نفت) استفاده و به‌کارگیری آب و گاز می‌باشد، زیرا این دو سیال به‌میزان کافی و نسبتاً با صرف هزینۀ کم قابل‌دسترسی جهت به‌کارگیری در مخازن می‌باشند.
در این مقاله تزریق جداگانه و متناوب آب و گاز به‌عنوان روش ازدیاد برداشت برای مخزن ایلام (میدان جفیر) در مقیاس محدود با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز اکلیپس 100، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پروژه ارزیابی سناریوهای مختلف تولید شامل تولید طبیعی، تزریق آب، تزریق گاز و تزریق متناوب آب و گاز است، تا در نهایت بهترین سناریوی تولیدی انتخاب گردد. در نهایت مشخص گردید بهترین سناریوی تولید برای سازند ایلام در این میدان، تزریق گاز در ناحیۀ نفتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sector Model Simulation of Water and Gas Injection Performance of Ilam Oil Reservoir (JOFIER Oilfield) in Compare with Natural Depletion

نویسندگان [English]

 • Mohammad Beigi 1
 • Zahra Arab Aboosaadei 2 3

1 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Marvdasht,, Iran,

2 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Marvdasht,, Iran

3 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Marvdasht,, Iran

چکیده [English]

In this study, a brief description of modeling process to reach the proposed scenarios, main results, conclusions and recommendations will be presented. WAG as an EOR method is being considered for Ilam reservoir, an onshore oilfield located in south- west Iran.
The reservoir is one with high amount of H2S and asphaltene. The only drive mechanism is Solution gas drive and it has no active aquifer, so although it had good flow potential. By using new reservoir management techniques and enhanced oil recovery in order to pressure maintenance, one can extract a lot more oil.
The scope of this project was to evaluate the impact of surface facilities, reserves and recovery factor by:

Natural deletion
Water injection
Gas injection
Water alternating gas

There are several wells in model and, if needed, it was possible to change function of production well to injector.
Sector model was run for different scenarios and realizations and the best EOR method was selected by considering the reservoir rock and fluid data and different injecting fluid composition and different injection pressure. After thorough studies and technical evaluations it was found that Gas injection was the best scenario, allowing longer plateau compared to Natural depletion and other scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ILAM Formation
 • Enhanced Oil Recovery
 • Water Alternating Gas Injection
 • Water Injection
 • Gas Injection
 • Software Eclipse100
 • Reservoir Simulation
 1. Craft, B.C., Hawkins, M.F., And Terry, R.E., Applied Petroleum Reservoir Engineering, 2nd Ed, Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, 1991.
 2. Dake, L.P, Fundamental Of Reservoir Engineering, Amsterdam: Elsevier, 1978.
 3. Chong, E.E., “Development Of A 2-D Black-Oil Reservoir Simulator Using A Unique Grid_Block System”, Texas A&M University, 2004.
 4. Furati, K.M., “Effects Of Relative Permeability History Dependence On Two- Phase Flow In Porous Media”, Department Of Mathematical Sciences, King Fahd University Of Petroleum And Minerals, Saudi Arabia, 1997.
 5. Kulkarani, M., And Rao, N., “Experimental Investigation Of Miscible And Immiscible Water-Alternating- Gas (Wag) Process Performance”, The Craft And Hawkins Department Of Petroleum Engineering, Louisiana State University, 3516 Ceba Bldg, United State, 2005.
 6. Carlson, F.M., And Francis, M., “Simulation Of Relative Permeability Hystersis To The Non wetting Phase”, SPE 10157, 1981.
 7. Carconna, Aurel N., “Enhanced Oil Recovery In Romania”, Presented At The 1982 SPE/Doe Joint Symposium On Enhanced Oil Recovery, Tulsa, Ok, Apr.4-7, /Doe Paper SPE 10699, 1981.
  [8] Colonna, J., Brissaud, F., And Millet, J.L., “Evolution Of Capillarity And Relative Permeability Hysteresis”, SPE J Trans, 1972. 
 • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1397