پیوندهای مفید

نشریه تکنولوژی گاز


انجمن مهندسی گاز ایران


بانک اطلاعات نشریات کشور


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)


پرتال نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری