بررسی پارامترهای مؤثر بر پسماند مایع و بهینه‌سازی تولید یکی از چاه‌های گاز میعانی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

2 دپارتمان مهندسی گاز، دانشکدۀ نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۶۳۴۳۱

3 اداره مهندسی تولید، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، امیدیه، ایران

چکیده

یکی از مشکلات اصلی در چاه‌های گاز میعانی که با افزایش تولید گاز و کاهش فشار در مخازن گاز میعانی رخ می‌دهد، پسماند میعانات گازی و آب در چاه است که با گذشت زمان باعث افت تولید چاه و نهایتاً قطع تولید گاز و میعانات همراه گاز از چاه می‌شود؛ بنابراین شناخت نشانه‌های پسماند مایع در چاه‌های تولیدکننده گاز در مراحل ابتدایی و ارائه راه‌حل مناسب برای چاه‌های گازی و درنتیجه به حداقل رساندن اثرات منفی سقوط مایعات به دهانه چاه مهم و بااهمیت است. این مقاله به بررسی پارامترهای مختلف بر روی پدیده پسماند مایع در یکی از چاه‌های میدان گاز میعانی پازنان پرداخته و با بررسی عوامل مختلف و یافتن بهترین راهکار به بهینه‌سازی در چاه مورد مطالعه پرداخته است. درنهایت با ارائه مناسب‌ترین راه‌حل برای چاه مورد مطالعه، میزان پسماند مایع در چاه مورد مطالعه کاهش یافته و سود اقتصاد ناشی از بهینه‌سازی، صرفه‌جویی اقتصادی بسیار بالای این روش و کارآمدی آن را مورد تائید قرا می‌دهد. مقایسه نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی و شبیه‌سازی با نرم‌افزار پایپ سیم نشان می‌دهد که نتایج از دقت مناسبی برای تکمیل چاه جدید برخوردار بوده و این نتایج باعث جلوگیری از پسماند مایع و بهینه‌سازی و افزایش تولید در میدان مورد مطالعه در مقطع زمان کنونی و درنهایت سود بسیار بالای اقتصادی ناشی از بهینه‌سازی و برگشت سرمایه در میدان مورد مطالعه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Parameters Affecting the Liquid Loading and Optimizing the Production of One of the Southwest Gas Condensate Wells in Iran

نویسندگان [English]

 • Masoud Bijani 1
 • Reza mosayebi Behbahani 2
 • Siamak Mohamadi Azad 3

1 Department of Petroleum Engineering, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran

2 Department of Gas Engineering, Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran

3 Department of Production Engineering, Aghajari oil and gas production company (AOGPC), Omidiyeh, Iran

چکیده [English]

One of the main problems in gas condensate wells occurring by increasing gas production and reducing pressure in gas condensate reservoirs is gas condensates loading and water in well, followed by reduced gas production and finally cut off gas production and condensates and extracted with gas from well. Thus, it is important to recognize the signs of liquid loading in the gas-producing wells in the initial stages and to provide a suitable solution for gas wells, and thus, to minimize the negative effects of fluid fall into the well opening. This paper examines the effect of various parameters on the liquid loading phenomenon in one of the well fields of Pazanan gas condensate. It was conducted to examine different factors and find the best solution for optimization in the studied wells. Finally, by providing the most suitable solution for the studied well, the rate of liquid loading in the studied wells is reduced and the economic profit resulting from optimization, high economic savings of this method and it's efficiency are confirmed. Comparison of the results obtained from this study and simulation with Pipesim software shows that the results have a good accuracy for the new well completion and these results prevent liquid loading and optimizing and increasing production in the field studied at the current time and, ultimately, very high economic profit of optimizing and return on capital in the field studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas condensate well
 • Liquid loading
 • Tubing
 • Optimization
 • Production Well
 • Economic profit
 1. Wang, Yi-Wei, et al. "A new calculation method for gas-well liquid loading capacity." Journal of Hydrodynamics, Ser. B 22.6, pp.823-826, 2010.
 2. Barbosa, J. R. “Two phase non equilibrium models: the Challenge of Improving Phase Change Heat Transfer Prediction”. Journal of the Brazilian Society of Mechan ical Sciences and Engineering, Vol. 27, NO.1, 2004
 3. R. G.Turner, M. G.Hubbard, and, A. E.Dukler, "Analysis and prediction of minimum flow rate for the continuous removal of liquids from gas wells", Journal of Petroleum Technology21.11: 1475-1482,1969.
 4. S.Sahebi, Field Investigation of Liquid Loading in One of ICOFC Gas Well and
  an Experimental Study of Preventing Strategies of Occurring this Phenomenon. M.Sc. Thesis,,Petroleum University of Technology, Ahwaz Faculty of Petroleum,,2015.
 5. S. B. Coleman, H. B. Clay, and D.G. McCurdy, “A New Look at Predicting Gas-Well Load Up”. J. of Petroleum Technology, Vol.43, No.3, pp. 329-333.1991.
 6. X. Wang, M.Economides, Advanced natural Gas Engineering, Gulf publishing company, Houston, Texas, 2009.
 7. خویشوند، مهدی، خامه‌چی، احسان.، "تجمع مایعات و روش‌های مایع زدایی در چاه‌های گاز-میعانی"، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 96، 49-55، 1391.
 8. Petroleum Engineering Department, Pipesim Software, http://Petedep.com/CMS_UI/ content.aspx?id=10060412, 1.6.2016
 9. “PIPESIM Fundamentals”, Schlumberger training course & exercise guide, 2009.
 10. اجرای مطالعات سیستم فرازآوری با گاز برای چاه‌های نفت میدان پازنان». روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۱۸۸۳، ۱۳۸۸/۰۶/۰۸
 11. Guo B., Lyons W.L., Ghalambor A., “Petroleum Production Engineering”, ISBN: 0750682701, Elsevier Science & Technology Books, February, 2007.
 12.  N A Barton, Erosion in elbows in hydrocarbon production systems: Review document, RESEARCH REPORT 115, ISBN: 0 7176 2743 8,  TÜV NEL, Scottish Enterprise Technology Park, Glasgow,  First published, 2003.
 13. M. Golan and C.H. Whiston: Well Performance, Second Edition, Prentice Hall, 1996.
 • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401