بررسی فرآیندهای گاززدایی کاتالیستی از گوگرد مذاب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین‌دستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، کدپستی 1485733111، تهران، ایران

2 پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت ایران، کدپستی 146651998، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین منابع تولید گوگرد در دنیا و از جمله در ایران فرآوری گاز ترش در پالایشگاه‌ها است. در این راستا طی فرآیند شیرین‌سازی، گازهای ترش مانند سولفید هیدروژن موجود در جریان گازی جدا شده و به‌صورت جداگانه در بخش‌های مختلف مورد فرآورش قرار می‌گیرند. یکی از اصلی‌ترین این قسمت‌ها واحد کلاوس است. محصول گوگرد خروجی از این واحد خالص نبوده و اغلب حاوی میزانی سولفید هیدروژن محلول بوده که نیاز است قبل از ارایه به بازار مصرف طی فرآیند گاززدایی جدا و در محل‌های ایمن دفع گردد. این روش‌ها در دو قالب کلی گاززدایی کاتالیستی و غیرکاتالیستی انجام می‌شود. در این مقاله ضمن بررسی مزایای روش‌های کاتالیستی، روش های مختلف گاززدایی از گوگرد مذاب مورد بررسی قرار گرفته و روش منتخب معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review on the catalytic degassing processes of molten sulfur

نویسندگان [English]

 • Faezeh tari 1
 • Marzieh Shekarriz 1
 • Saeed Zarrin Pashneh 2
 • Ahmad Ruzbehani 2

1 Chemical, Polymeric and Petrochemical Technology Research Division, Faculty of Research and Development in Downstream Petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), P.O. Box 1485733111, Tehran, Iran

2 Gas Technology Research Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), P.O. Box 146651998, Tehran, Iran

چکیده [English]

Processing the sour gas is one of the main methods for production of sulfur in the country and worldwide. In this way, during the sweetening process, sour gases such as hydrogen sulfide are separated from the gas flow and processes in different units. Claus unit is one of these main sections. The output product of this unit is not pure and requires further degassing before introducing to the market. The degassing methods are generally taken in catalytic and non-catalytic approaches. In this paper, different degassing techniques have been described in addition to investigating the advantages of catalytic methods and the optimum method is finally introduced. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Molten sulfur
 • Catalytic degassing
 • Claus Process
 • Sweetening
 1. - Baker, D.C. Catalytic sulfur degassing.1988. US Patent 4755372.
 2. Diwakar, G. 2010. A reactor, a structures packing and a method for improving oxidation of hydrogen sulfide or poly sulfides in liquid sulfur, US Patent 692987.
 3. Estep, J.W. and E.W Plum,. 1974. Apparatus for reducing the hydrogen sulfide and hydrogen polysulfide content of liquid sulfur. US Patent 3807141.
 4. Gandhi, S., W. Chung. and, K. Nangi,. 2010. Designing for sulphur removal and storage: part II. Fluor            Corporation, PTQ Q3.
 5. Ledford, T.H. Degassing molten sulfur.1983. US Patent 4423025.
 6. Lagas, J.A., J. Borsboom, and M. Wetzels. 2000. Methods and apparatus for degassing sulfur. US Patent 6149887.
 7. Lagas, J.A., J. Borsboom and M. Wetzels. 2000. Methods and apparatus for degassing sulfur. US Patent 6149887.
 8. Nasato, E. 1997. Process for the high pressure degassing of hydrogen sulfide from liquid sulfur, US Patent 5632967.
 9. Parekh, U.N., S.N., Fenderson, G. Diwakar and G. Nasato, 2012. Reactor, a retained catalyst structure and a method for improving decomposition of poly sulfides and removal of hydrogen sulfide in liquid sulfur. US Patent 0148479A1.
 10. Tonjes, M.R., D.K. Stevens, L.D. Dreitzler, and A.D. Mosher. 2011. Method and apparatus for degasification of Claus-derived sulfur. US Patent 8084013B2.
 11. Yiming, J. 2011. Liquid degassing using fine droplets and micro bubbles. A thesis for Master of Science. University of Alberta.
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401