مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده‌ی محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، کد پستی ۱۴۸۵۶۱۳۱۱۱، تهران، ایران

3 گروه مهندسی انرژی، دانشکده‌ی محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به روند رشد صنعتی جهان و نیاز به مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی، در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و...، همواره یکی از خواسته‌های مدیریت انرژی، پیرامون راهکارهای بهینه‌سازی ساختار واحدهای صنعتی و بازیابی گازهای فلر است. شبیه‌­سازی می­تواند یکی از مهم‌ترین ابزارها جهت ارزیابی فنی و در نتیجه کمک به ارزیابی اقتصادی در فازهای مختلف مطالعاتی باشد. ارزیابی اقتصادی در هر پروژه نمایانگر سوددهی یا عدم آن است. هرچند ارزیابی فنی بسیار مهم و حائز اهمیت است اما بدون ارزیابی اقتصادی، آنالیز مساله کامل نیست و در تصمیم‌گیری تردید ایجاد می­‌کند. شرط پذیرش راهکارهای فنی، اقتصادی بودن اجرای آن است. در این مقاله ارزیابی اقتصادی برمبنای شبیه­‌سازی انجام شده و  این موضوع بیان می‌شودکه واحد فشار افزایی با برگشت سرمایه‌ی سه ساله به‌عنوان گزینه‌ی اول برای استفاده‌ی مجدد از گاز فلر بوده و تبدیل گاز به مایع با برگشت سرمایه‌ی چهار ساله گزینه‌ی دوم و تولید انرژی الکتریسیته با برگشت سرمایه‌ی نه ساله گزینه سوم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Flare Gases Management with Recovery Methods Utilization

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Abadi 1
 • Mohammad Irani 2
 • Ahmad Tavassoli 3

1 MSc. Student of Energy Engineering, Faculty of Environment and Energy, science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran,

2 Gas Research Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Postal Code: 1485613111, Tehran, Iran

3 Department of Energy Engineering, Faculty of Environment and Energy, science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the process of industrial growth in the world and need to consume more of fossil fuels in the industry, including refineries, petrochemicals, etc, one of the energy management requirements is mainly on optimized structure of industrial units and recovery of flare gases. Simulation can be one of the main strategies for technical and economical evaluation of the various phases of the study. The economic evaluation which demonstrates profitability of the project is essential beside technical evaluation to make the right decision. In this paper, according to the Techno–economical evaluation of the proposed solutions, compression method with pay-back period of 3 years is the first choice. Gas to liquid conversion with pay-back period of 4 years and power generation from flare gas with 9 year pay-back period are recognized as the second & third options respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flare Gas Recovery
 • Energy Management
 • Power Generation
 • Gas to Liquid
 • Compression
 • Economic Evaluation
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401