مدیریت گازهای فلر با استفاده از روش‌های بازیابی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده‌ی محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، کد پستی ۱۴۸۵۶۱۳۱۱۱، تهران، ایران

3 گروه مهندسی انرژی، دانشکده‌ی محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به روند رشد صنعتی جهان و نیاز به مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی، در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و...، همواره یکی از خواسته‌های مدیریت انرژی، پیرامون راهکارهای بهینه‌سازی ساختار واحدهای صنعتی و بازیابی گازهای فلر است. شبیه‌­سازی می­تواند یکی از مهم‌ترین ابزارها جهت ارزیابی فنی و در نتیجه کمک به ارزیابی اقتصادی در فازهای مختلف مطالعاتی باشد. ارزیابی اقتصادی در هر پروژه نمایانگر سوددهی یا عدم آن است. هرچند ارزیابی فنی بسیار مهم و حائز اهمیت است اما بدون ارزیابی اقتصادی، آنالیز مساله کامل نیست و در تصمیم‌گیری تردید ایجاد می­‌کند. شرط پذیرش راهکارهای فنی، اقتصادی بودن اجرای آن است. در این مقاله ارزیابی اقتصادی برمبنای شبیه­‌سازی انجام شده و  این موضوع بیان می‌شودکه واحد فشار افزایی با برگشت سرمایه‌ی سه ساله به‌عنوان گزینه‌ی اول برای استفاده‌ی مجدد از گاز فلر بوده و تبدیل گاز به مایع با برگشت سرمایه‌ی چهار ساله گزینه‌ی دوم و تولید انرژی الکتریسیته با برگشت سرمایه‌ی نه ساله گزینه سوم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Flare Gases Management with Recovery Methods Utilization

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Abadi 1
 • Mohammad Irani 2
 • Ahmad Tavassoli 3

1 MSc. Student of Energy Engineering, Faculty of Environment and Energy, science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran,

2 Gas Research Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Postal Code: 1485613111, Tehran, Iran

3 Department of Energy Engineering, Faculty of Environment and Energy, science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the process of industrial growth in the world and need to consume more of fossil fuels in the industry, including refineries, petrochemicals, etc, one of the energy management requirements is mainly on optimized structure of industrial units and recovery of flare gases. Simulation can be one of the main strategies for technical and economical evaluation of the various phases of the study. The economic evaluation which demonstrates profitability of the project is essential beside technical evaluation to make the right decision. In this paper, according to the Techno–economical evaluation of the proposed solutions, compression method with pay-back period of 3 years is the first choice. Gas to liquid conversion with pay-back period of 4 years and power generation from flare gas with 9 year pay-back period are recognized as the second & third options respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flare Gas Recovery
 • Energy Management
 • Power Generation
 • Gas to Liquid
 • Compression
 • Economic Evaluation
 1. F. Farina, Michael,2011, Flare Gas Reduction, GE Energy Global Strategy and Planning
 2. World Bank Group in collaboration with the Government of Norway, GLOBAL GAS FLAR GREDUCTION INITIATIVE
 3. Ekwonu,M.C, Perry, S, Oyedoh, E.A, 2013, Modeling and Simulation of Gas Engines Using Aspen Hysys, Journal of Engineering Science and Technology
 4. استیونسن، پل.1390، اقتصاد انرژی، ترجمه­ی طاهری­فرد، علی. و سید جعفر حسینی و جلال دهنوی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)
 5. رضاپور، کامبیز، شاکری، امید، عفت نژاد، رضا، اکبری، حشمت ا...،حسن بگی، شیرزاد،1390، مرجع کاربردی مدیریت انرژی در واحدهای صنعتی
 6. هادی ابراهیم فتح آبادی،1392، مدیریت گازهای مشعل در صنایع نفت و گاز، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 103
 7. شاهینی، محمد، 1386،مدیریت گازهای فلر، تهران، اتحاد- جهان نو  
 8.  مقدم شیبای، داود،1392، نقش مکمل CHP ها در تأسیسات نفتی به‌منظور کاهش هزینه‌ها، کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 9. جوکار، سیدمحمد، رحیم پور، محمدرضا، رضایی، مجتبی، جمشیدنژاد، زهرا، 1389، استفاده بهینه و اقتصادی از گازهای ارسالی به مشعل پالایشگاه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
 10. Rahimpour, M.R, Jamshidnejad, Z, Jokar, S.M, Karimi, G, Ghorbani, A, Mohammadi, A.H,2012, A comparative study of three different methods for flare gas recovery of Asalooye gas refinery, Journal of Natural Gas Science and Engineering
 11. Adekomaya,O,Jamiru,T, Sadiku.R,Huan,Z,Sulaiman,M,2016,Gas flaring and its impact on  electricity generation in Nigeria
 12. Abdulrahman,Ahmed Osma,Huisingh,Donald,Hafkamp,Win,Sustainability Improvements in Egypt’s oil & Gas Industry by Implementation of flare Gas recovery.
 13. نخعی­ پور، علی. و محمد ایرانی،1390، سنتز فیشر- تراپش راهی برای تولید سوخت‌­های سنتزی، تهران، پژوهشکده‌ی صنعت نفت
 14. صابری مقدم، علی، زارع چاوشی،محمد، خبری، وحید، بحری رشت آبادی، محمد مهدی،1392، بررسی و انتخاب کاتالیست مناسب جهت فرآیند ریفرمینگ متان با بخار آب، اولین همایش ملی تکنولوژی‌های نوین در شیمی و پتروشیمی
 15. عسکری، محمد، 1394، تاسیسات تقویت فشار قلب تپنده صنعت گاز، ماهنامه الکترونیکی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شماره دوم
 16. عصار، نعمت­اله، 1389، آشنایی با استاندارد  NACE و کاربرد آن در ساخت مبدل­‌های گرمایی، دومین همایش مبدل­های گرمایی در صنایع نفت و انرژی
 17. سرایی، فرشاد. و اعظم فرزان، شیما، مقدمه‌­ای برشناخت لوله‌کشی صنعتی، شرکت مهندسی پترو پالامحور
 18. پارسا مقدم، محسن.1391. فناوری‌­ها، اصول طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌­های تولید همزمان برق وگرما (CHP)، تهران، سازمان بهره‌­وری انرژی ایران (سابا)، شرکت توانیر     
 19. Shankar, P.Uma, Mathur, Ajay, Singh, Devender, Shukla, Abha,2010,Energy Performance Assessment For Equipment and utility System
 20. گان چالک، چارلز.ام.، صرفه‌جویی انرژی در صنعت، ترجمه­ی حسین قدمیان و آرش اژدری
 21. Hill, McGrew, Design and Economics for Chemical Engineers
 22. Seider,Warren.D,Seader ,J.D,Leain Danial,R, Product & process Design Principle
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1401