قرارداد خدمات ذخیره‌سازی گاز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران‏

3 استاد، گروه مهندسی گاز، دانشکدۀ نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

چکیده

دیدگاه متداول در زمینه فروش و حمل و نقل گاز طبیعی این است که گاز مطابق با نیازهای بازار، تولید، فروش و حمل می‌شود. اما از آنجا که معمولا گاز بلافاصله پس از تولید به مصرف نمی‌رسد و قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد نیازمند ذخیره‌سازی می‌باشد. ذخیره گاز در ماهیت وسیله‌ای برای نگهداری و عرضه آن در راستای تنظیم بازار انرژی است. با توجه به اهمیت دسترسی به تاسیسات ذخیره‌سازی و اینکه امکان ساخت مخازن برای تمامی فعالان این حوزه به دلایل متعددی از جمله عدم توجیه اقتصادی، وجود ندارد؛ از این رو دارندگان تاسیسات ذخیره اقدام به انعقاد قرارداد با متقاضی ذخیره‌سازی می‌کنند. موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع و چالشهای حقوقی قرارداد خدمات ذخیره‌سازی بطور خاص در مخازن زیرزمینی می‌باشد. در این تحقیق دانشی از اجزا و محتوای قرارداد و اصول عملیاتی، تجاری و حقوقی ارائه می‌شود که جهت انعقاد قرارداد خدمات ذخیره سازی مورد نیاز می‌باشد.

کلمات کلیدی: مخازن زیرزمینی، گاز، مالکیت، خدمات، تزریق، برداشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gas Storage Services Contract

نویسندگان [English]

  • Delara Heidari 1
  • Majid Ghorbani Lachevani 2
  • Reza Mosayebi Behbahani 3

1 M.Sc. Student, Law Department, Tehran Faculty of Petroleum, ‎Petroleum University of Technology, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Law Department, Tehran Faculty of Petroleum, ‎Petroleum University of Technology, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Gas Engineering, Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

The common view in the field of selling and transporting natural gas is that gas is produced, sold and transported according to market needs. But since gas is usually not consumed immediately after production, it needs to be stored before reaching the final consumer. Gas storage is essentially a means to store and supply it in order to regulate the energy market. Due to the access to storage facilities and the fact that the possibility of building tanks is not available for all market participants for several reasons, including the lack of economic justification. Therefore, the owners of the facilities enter into a contract with the storage customer. The main topic of this research is to examine legal obstacles and challenges of storage service contracts, especially in underground storage. In this research, knowledge of the components and content of storage services contract and the operational, commercial and legal principles that are required to conclude a contract are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground storage
  • Gas
  • ownership
  • Services
  • Injection
  • Extraction
[1] https://www.lawinsider.com/dictionary/gas-storage-agreement
[2] Roberts, P., 2016, Oil and Gas Contract: Principles and Practice, First Edition, Thomson Reuters.
[3] Letcher, T.M., 2022. Global warming, greenhouse gases, renewable energy, and storing energy. In Storing Energy (pp. 3-12). Elsevier.
[4] Bérest, P. and Brouard, B., 2003. Safety of salt caverns used for underground storage blow out; mechanical instability; seepage; cavern abandonment. Oil & Gas Science and Technology58(3), pp.361-384.
[5] Khamehchi, E., Yousefi, S.H. and Sanaei, A., 2013. Selection of the best efficient method for natural gas storage at high capacities using TOPSIS method.
[6] Scott, R.R., 1966. Underground Storage of Natural Gas: A Study of Legal Problems. Okla. L. Rev., 19, p.47.
[7] Mojdehi, A.M., 1980. Ownership Rights in Subsurface Natural Gas Storage Areas. Tulsa LJ, 16, p.470.
[8] McGaha, F., 1985. Underground gas storage: Opposing rights and interests. La. L. Rev., 46, p.871.
 [9] مرادی، عبدالرحیم؛ رنجبر، مسعود رضا، مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره 46، زمستان 95.
[10] شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، پاییز 1397.
[11] آذین، رضا، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده نفت و گاز زیرزمینی، مجله مهندسی شیمی ایران، شماره چهلم (1388)، ص 52-45.
[12] Oldenburg, C.M., 2003. Carbon dioxide as cushion gas for natural gas storage. Energy & Fuels17(1), pp.240-246.
[13] Le Fevre, C.N., 2013. Gas storage in great britain. Oxford institute for energy studies.
[14] Breslin, J., Clewlow, L., Elbert, T., Kwok, C., Strickland, C., and Van der Zee, D., 2009, the second article of the gas storage segment, Masterclass series, Energy Risk.
[15] Henaff, P., Laachir, I. and Russo, F., 2013. Gas storage valuation and hedging. A quantification of the model risk. arXiv preprint arXiv:1312.3789.