تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 (باز نشسته) استاد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استاد، گروه مهندسی شیمی، شاخه مهندسی شیمی، فرهنگستان علوم، تهران، ایران

چکیده

فناوری‌های فرافکنی[1] همچون فناوری‌های هوش مصنوعی[2]، اینترنت اشیا صنعتی[3]، همزاد دیجیتال[4]، بینائی ماشین[5]، واقعیت مجازی[6] و واقعیت افزوده[7]، از فناوری‌های نوظهور در انقلاب صنعتی چهارم بوده که به‌سرعت در حال عملیاتی شدن هستند و تأثیرات شگرفی در صنایع تولیدی بزرگ مانند نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی دارند.
تحول دیجیتال را نمی‌توان نادیده گرفت. برنامه‌های مصوب با توجه به اسناد بالادستی و نقشه راه هوش مصنوعی لازم است به‌سرعت اجرایی شوند. بیان می‌شود که توان نیروی انسانی کشور از بعد آموزش قابل قبول است، اما تجمیع پراکندگی نوع مهارت آموزش دیده‌ها لازم است.
 ایجاد فرهنگ تحول دیجیتال موردی است که باید سرعت گیرد و توجه بیش‌ازحد به اثرات جانبی منفی باعث مانع رشد تحول دیجیتال نشود. تحول دیجیتال بین بخشی است و لذا نه‌تنها نیاز به متخصصین سخت‌افزار و نرم‌افزار و زیرساخت دارد، بلکه مهارت‌ها و متخصص‌های مطلوب صنایع را نیز لازم دارد.
 
[1] Projective Technologies
[2] Artificial Intelligence (AI)
[3] Industrial Internet of Things (IIoT)
[4] Digital Twin
[5] Machine Vision
[6] Virtual Reality (VR)
[7] Augmented Reality (AR)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Digital Transformation for Process Industries

نویسندگان [English]

 • Saeid Shokri 1
 • Hooman Fatoorechi 2
 • Rahbar Rahimi 3 4

1 . Assistant Professor, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3 (Retired) ,Professor ,Department of Chemical Engineering, Engineering Faculty, University of Sistan and Baluchestan

4 Professor, Chemical Engineering Branch, The academy of sciences of Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Projective technologies such as artificial intelligence technologies, Internet of Industrial Things, digital twin, machine vision, virtual reality and augmented reality are emerging technologies in the fourth industrial revolution that are rapidly becoming operational and have tremendous effects in large production industries such as oil and gas.
Now days, digital transformation cannot be ignored. The approved programs should be implemented quickly according to the upstream documents and road map. It is stated that the manpower of the country is acceptable in terms of education, but it is necessary to consolidate the dispersion of the type of skills of the trained people.
Creating a culture of digital transformation is something that should be accelerated and excessive attention to negative side effects should not hinder the growth of digital transformation. Digital transformation is interdisciplinary and therefore not only requires hardware, software and infrastructure experts, it also requires the desired skills and experts of the industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial intelligence
 • Management
 • Process industries
 1. Boobier, Tony,Advanced Analytics and AI: impact, implementation, and the future of work, John Wiley & Sons, 2018.
 2. میترا لواسانی، هومن ضیائی حلیمه جانی، رحمت ستوده قره باغ، رضا ضرغامی و نوید مستوفی، کاربرد علم داده در آموزش مهندسی شیمی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال بیست و سوم، شماره،90 تابستان،1400 صص 1 - 25.
 3. https://basirat.ir/fa/news - بیانات رهبر انقلاب در آبان 1400.
 4. https://www.shenasname.ir -قانون برنامه هفتم توسعه مصوب 1402.
 5. https://www.mckinsey.com.
 6. Captwright H. M., Applications of Artificial Intelligence in Chemistry, Translator M. Khoshnoodi, Islamic Azad University, 1379.
 7. Christoph Thon, Benedikt Finke, Arno Kwade, and Carsten Schilde, Artificial Intelligence in Process Engineering, Adv. Intell. Syst., 3, 2021, 200261(1-29).
 8. Thomas E., Quantrill, Y. A. Liu, Application of AI in Chemical Engineering, Academic Press, 1992.
 9. Jingzheng Ren, Weifeng Shen, Yi Man, Lichun Dong, Applications of Artificial Intelligence in Process Systems Engineering, Elsevier, 2021.
 10. Stuart G., Russell J., Peter Norvig, the Artificial Intelligence: a modern approach, 4th, Prentice-Hall, 2021.
 11. Grossmann, A.W. Westerberg, Research challenges in process systems engineering, AIChE 46 (9) (2000), pp 1700–1703.
 12. https://pin-co.com
 13. Guide to Pigging, T.D. Williamson, Inc., 2023, tdwilliamson.com.
 14. Yang, M. Xu, W. Lei and J. Lv, Artificial Intelligence Methods Applied to Catalytic Cracking Processes, in Big Data Mining and Analytics, vol. 6, 3(2013), pp. 361-380, 2023.
 15. Cheng Yan and Guoqiang Li, The Rise of Machine Learning in Polymer Discovery, Advance intelligent systems ,vol. 5, 4(2023), pp1-29.
 16. Agus Jamal, Ramadoni Syahputra, Heat Exchanger Control Based on Artificial Intelligence Approach, International Journal of Applied Engineering Research, vol. 11, 16 (2016), pp 9063-9069.
 17. Spyros G. Taffetas, Henkb. Verbruggen, Artificial Intelligence in Industrial Decision Making, Control and Automation, Springer Science 1995.
 18. https://www.ibm.com/topics/what-is-a-digital-twin.
 19. David L. Poole. Alan K. Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 3rd Edition}, Cambridge University Press, 2024.
 20. David L. Poole, Alan K. Mackworth, - Python code for Artificial Intelligence Foundations of Computational Agents, Version 0.9.12 of January 18, Independently Published 2024.
 21. https://c3.ai.
 22. پیشنویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی، مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی- نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی، مهر 1401. https://ai-center.ir
 • تاریخ دریافت: 04 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 06 دی 1402