دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 18، دی 1402، صفحه 1-82 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله در شرایط دوفازی و فوق بحرانی

صفحه 8-16

مسلم ابروفراخ؛ مرتضی زیودار؛ داود محبی کلهری


عدم قطعیت کلی سیستم‌های اندازه‌گیری گاز: بررسی موردی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون کنتورهای گاز

صفحه 17-28

سید حسن هاشم آبادی؛ محمد سالمی مجرد؛ علیرضا اسدی؛ بهارک مردانگاهی؛ محمدرضا سخندانی


مقاله کاربردی

ارزیابی فنی - اقتصادی بازیافت حرارت از دودکش کوره‌های واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز بیدبلند به کمک چرخه رانکین آلی

صفحه 29-41

مسعود درفشان؛ پریا امیرعابدی؛ محسن درفشان


مقاله مروری

مروری بر مطالعات روش‌های محاسباتی بهینه‌سازی تزریق گاز در فرازآوری مصنوعی

صفحه 42-60

لیلا زین العابدینی؛ فروغ عاملی


مقاله ترویجی

تحول دیجیتال برای صنایع فرایندی

صفحه 61-68

سعید شکری؛ هومن فتوره چی؛ رهبر رحیمی


مقاله کاربردی

راهکارهای پیشگیری از دعاوی در پیمان‌های صنعت گاز

صفحه 69-79

محمد علی رجبی